Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1749
Authors Pero Martines
Titles Lletra al princep de Viana
Incipit & Explicits text: Si la present mia ta excellentia veurà
Date / Place escrit 1460-02-14 - 1460-02-25
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Subject EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1123
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 992 (BITECA manid 1330)
Copied 1491 - 1500
1480 Martí
Location in witness ff. 136v-137
Title(s) Pero Martines, Lletra al princep de Viana, escrit 1460-02-14 - 1460-02-25
Letra de frare Pero martinez al jllustre don Karles primogenit dArago, f. 136v
Incipit & Explicits rubr.: [ 136v] Letre de frare Pero Martines al jllustre don Karles primogenit darago quant fou detengut per lo Senyor Rey son pare eportat en lo castel de Morella la qual fo feta en Barchinone
text: Si la present mia ta excellentia Veura dela honrade vestidura … [ 137] … que en la libertat de ta excellentie sens james cançar treballe. etc.
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 490-1
Martínez et al. (1946), Obras de Pero Martinez. Escritor catalán del siglo XV 95-6
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2000-05-04