Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1749
Format llibre. edició. imprés
Author Norbert Font i Sagué
Title Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII
Place / Publisher Barcelona: La Hormiga de Oro
Date / Location 1908:
References (most recent first) citat per: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:156-161
Held by Barcelona: Biblioteca de treball D-639/8/17 Biteca 10-50 (fot. parcial)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) D-639/8/17 Biteca 10-50 (fot. parcial)
Source of Data for Works texid 1002 Abraham Ezra, Llibre dels judicis de les estrelles (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 ad quem
texid 1976 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
texid 1573 Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
texid 1206 Desconegut… Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte (tr. Desconegut…), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
texid 1445 Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
texid 1075 Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
texid 1012 Lluís d' Alcanyís, Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, escrit 1490 [?]
texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Source of Data for Witnesses cnum 34 MS: Aldobrandino da Siena, Tractat de les viandes i dels beures (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1440 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1474, 1441 - 1460
cnum 1420 MS: Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, N.I.13, 1491 - 1510
cnum 508 MS: Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75, 1461 a quo - 1500
cnum 1582 MS: Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239, 1709 a quo - 1724 ad quem
cnum 520 MS: Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 123, 1451 [?] - 1517 a quo
cnum 2750 MS: Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]…. Montserrat: Monestir, 789, 1389
cnum 1323 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68, 1451 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1189 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 4. 1455-09-08 - 1455-12-20. Desconegut, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues, escrit 1455-09-08 - 1455-09-22.
manid 1934 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1310 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/105. 1351 - 1400. Desconegut, Virtuts de l'aiguardent (tr. Desconegut), traduït 1450 ante quem.
manid 1383 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/921. Jacobus, 1385-07-13. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1274 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10011. 1391 - 1410. Desconegut, Tractat de cirurgia, escrit 1350 [?] - 1410 [?].
manid 1069 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 215. Catalunya:, 1471 - 1480. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
manid 1959 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 289. Jaume Mas, 1501 - 1550. Jaume Mas, Notes sobre el Testament del Pseudo-Llull, escrit 1501 - 1525 ca.
manid 1271 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 291. 1476 - 1525. Gottfried von Franken, Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi (tr. Desconegut), traduït 1360 - 1385.
manid 1313 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297. 1451 [?] - 1470 [?]. Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 1940 MS: Toledo: Capitular, 97-23. 1491 - 1500. Platearius, Llibre de simples medicines, traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 2317 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 3589. 1301 - 1400. Desconegut, Libre de puritats, compilat 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2319 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4797. 1476. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
manid 2318 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4804. 1481 [?] - 1500 [?]. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
Source of Data for Persons bioid 1351 Arnau de Vilanova, metge
bioid 1004 Cresques Abraham, fe jueva
bioid 6533 Jafudà Cresques, fe jueva
bioid 1291 Joan de Peratallada (Fra), OFM
Record Status Created 1991-03-31
Updated 2011-03-23