Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1748
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-4-29 | Antic R. 5633
Title of volume JACME | March | Arte | de Rith | mar en | Catalan | A¤o de | 1371 | M. S. ( a ploma al llom, en posició de teixell)
Jaumi march ars rithmorii in catalan ( a la primera guarda, a ploma)
Copied 1371 - 1425 [?]
1476 - 1500 (textos afegits del final)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 39 (= I + 1-37 + I)
Collation 11 2-316 44
Page Layout 4 columnes (ff. 1-27)
2 columnes (ff. 29-32)
40 línies (f. 3rb)
35 línies (f. 29)
Size pàgina 295 × 220 mm (f. 3)
caixa 201 × 135 mm
caixa 201 × 34 mm (f. 3ra)
Hand gòtica cursiva amb alguns àstils de bastarda (al cos del volum)
cursiva del darrer quart del s. XV (al f. 35)
Watermark lletres “FIORETTO” (al foli preliminar de guardes;)
carro de dues rodes, amb dos radis en aspa més un diàmetre horitzontal (a tot el volum, calc f. 5) (semblant al tipus Briquet 3542, tot i que el motiu és més petit; doc. Genova: 1414, var. Sud de França, Bèlgica i Itàlia: 1398-1460, essent més comuna entre 1414 i 1420)
creu dins d'un òval, sota una corona i entre dos grifons rampants, al peu dos cercles, el primer amb les lletres “F P” i el segon amb un “2”, al peu de tota la composició les lletres “ITA” (al foli final de guardes)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons blaus i vermells fins al f. 11; i entre el f. 18 i el final del volum només en color vermell
Tocs de color algunes inicials safranades
Caplletres: inicials senzilles en blau o vermell amb decoració afiligranada en color de contrast, vermell o violeta fins al f. 11; a partir del f. 18, quan es reprén la decoració, desapareix el color blau i les caplletres no duen la filigrana en blau i aquelles que havien d'anar en blau no es van realitzar
Altres: entre els ff. 12 i 17 no hi ha cap mena de decoració i quan aquesta es reprèn, al f. 18, només apareix el color vermell
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: sense línies de guia per als renglons, les columnes només tenen assenyalat el marge esquerre
Ús de la primera línia de la pauta: primer línia escrita
Perforacions: senyals de perforacions rodones situades als extrems de les línies de justificació, a prop del tall
Reclams: verticals arrenglerats al marge interior de la segona columa al final del segon quadern, el tercer no té reclam perquè és final de secció
Signatures: no es veuen restes
Condition En bon estat, malgrat alguna taca. Al f. 35, originalment en blanc, es copiaren uns versos al s. XVI; en blanc des del f. 35v fins al final del volum. Té tires de reforç de fons de quadern
Binding senzilla, en pergamí amb restes de les tires de badana que servien per tancar-la
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 12 diners) (f. 37v: “Este libro costo ansienquadernado .12. dineros en Barcelona por Junio De .1536. y el ducado vale .288. Dineros”)
Associated persons Anotacions de duu una nota (s. XVIII) de Gàlvez, Canonge
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1933 MS: Sevilla: Colombina, 7-4-27. Barcelona: Vicenç Colonia, 1435. Desconegut, Thesaurus medicamentorum, compilat 1401 [?] - 1435 ad quem.
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Facsímil: Microfilm del ms. 5-4-29 de la Biblioteca Colombina. Llibre de concordances de Jaume March (1991)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 77
Tractat a: March et al. (1921), Diccionari de rims 5-6 , n. M
Note Donat que les columnes només tenen assenyalat el marge esquerre, la mida que indiquem correspon a l'espai entre el primer i el darrer rengló de la caixa.

Al verso del darrer foli, al capdemunt, es van transcriure les paraules: “Jhs. O emoltes bondats”.

A. Griera proposava per al còdex una data de finals s. XIV, que no sembla concordar amb la filigrana del paper.
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067002.html filigrana carro vist 2014-02-28

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1112
Location in volume ff. 2-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1741
Jaume March. Llibre de concordances
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Libre de concordançes de Rims e concordans appellat Diccionarj e prjmerament tracte deles vocals e apres deles mudes seguent lorde del A.b.c.
rubr.: [ 2ra] En ba.
text: C3Olomba | Comba | Atomba | Tomba … [ 32vb] … Ans la supley quella demj nos tulla | Sino seram del tot mortal la playa
rubr.: [ 33] Presentacio e prolech del libre de concordançes appellat diccionarj ordenat per en Jacme March aistancia del molt alt e poderos senyor en Pere per la gracia de deu Rey darago e fou fet en lany .M. ccc. lxxj.
prol.: [D]2Ret e raho amos .v. senys forçats | E mon senyor acuy me son donats … [ 33v] … Ens do honor de vostres enemjs | Ez en apres .C. anys en paradjs
rubr.: [ 34] Prolech e destinacio de Rima e de consonança leyal
prol.: [P]2Er ço com mon dictat tracta de diccions sonans e consonans per mills donar a entendre a aquells quj no ho saben … fare destinccio de Rima que es per ço com axi matex mon tractat es de Rims
rubr.: Que es Rima
text: [R]2Jma es fi de paraula semblant al altre en vna o en dues sillabas … [ 34v] … trobarets diffarencia enlo tractat quj es enles diccions seguents en lo ljbre
Note al f. 1, guarda preliminar de paper antic, es va anotar: “Jacme March. Arte de Rimar en Catalan. escrito en el año de 1371 de orden de el Sr Rey D. Pedro de Aragon”. El pròleg va al final del text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8276
Location in volume f. 28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3067
Jaume March. Sí·m fay amor magresir los espòndils
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] Cobla den Jacme march per exemple de alguns Rims sens par appellats Rims de ffenix
text: Sim fay amor / magresir los spondils … Quab bon sforç / fay que mant hom restaura
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8277
Location in volume f. 28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4290
Jaume March. Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28v] Cobla den Jacme march per eximplj dalguns equiuochs per que mils puxen antendre la obra apres saguent
text: Cella quj yeu / port en semblan de colomba … Mon dret camj / trohage de sa plomba
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8278
Location in volume f. 32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4291
Jaume March. S·a Déu plagés que m'hagés format beyl
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32v] Coble quen Jacme March feu per exemple
text: Si adeus plagues quem agues format bell | Per lieys serujr quj mes sus tota bella … Ans la supley quella demj nos tulla | Sino seram del tot mortal la playa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8275
Location in volume ff. 33r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3066
Jaume March. Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats
Language català
Date escrit 1371
Incipits & explicits in MS text: [ 33] [D]2Ret e raho amos .v. senys forçats … [ 33v] … Ez en apres .C. anys en paradjs
Poetic Stanza 25 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2566
Location in volume f. 35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4537
Pere de Torroella. De moltas bondats yo us vetg habundosa
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] jhesus maria jheronimus
text: De moltes bondats / jous veg habundosa | Tostemps apartada / de ujcis / e mal … Sis lig de larch / sert gran laor canta | Si per maytat / lo ujl parlar mespanta
Poetic Stanza 1 x 9, 1 x 2
Note els dos darrers versos no són editats per Cocozzella, perquè no apareixen al testimoni de Nova York; aquest poema i el següent foren afegits per mans posteriors; els dos darrers versos van precedits de la rúbrica “ffinjs”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12215
Location in volume f. 35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10998
Pere de Torroella. De moltas bondats
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12217
Location in volume f. 35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11003
Pere de Torroella. Yo us vetg habundosa
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1509
Location in volume f. 35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2052
Desconegut. No sens turment dolor incomprensible
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Oracio al clau de jhesus
text: No sens turment / dolor incomprehensible | ab tu clauat / jhesus fonch en la creu … clauem lo cor / per que pugue sentir | remjscio / yo fra gil creatura
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquest poema és un afegit posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-06