Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1743
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 1744
Title of volume Cançoner Carreras
Copied 1391 - 1433

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 17 (= I + 10 + 4 + 2) (Beltran)
ff.: IV (= i + 1 + 2-14 + 2 [15-16] + IV)
Collation 110 24 32
Page Layout 19 línies (f. 3 (correspon a un model de tres estrofes per pàgina))
Size pàgina 219 × 148 mm
caixa 155 × 95 mm
Hand gòtica cursiva del s. XIV (2-7v)
gòtica cursiva desacurada i irregular, molt personal, ornada per a inicials de vers (11-14v)
Watermark creu aspada (als ff. 1-10)
lletra sense identificar (“D, R” o “Y”) (als ff. 11-14)
altres maces o trompetes creuades (al f. 3)
Pictorial elements Rúbriques inicial de cada estrofa en vermell (al primer manuscrit)
Tocs de color de color vermell a les inicials de vers (al primer manuscrit)
Altres: sense tocs de color (al segon manuscrit)
Other features Justificació: sense pauta traçada
Reclams: volum sense reclams
Condition el primer plec segurament és incomplet. En blanc els ff. 8-10v, volum en bon estat
Binding moderna
Previous owners (oldest first) Baldiri Carreras, notari
Josep Grau
References (most recent first) Tractat a: Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 21-23
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Tractat a: Vidal Alcover (1982), “El plant amorós Ab lo cor trist… Assaig de restauració d'un text corrupte”, Estudis de llengua i literatura catalanes, 4 = Miscel·lània Pere Bohigas, 2
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 13 i 338 , n. G
Note Conegut com Cançoner Carreras. Es tracta de dos manuscrits, aparentment dos Liederblätter relligats junts. Dos quaderns de paper i un bifoli de pergamí. En un tros de paper (143 x 138 mm, f. 1 de la numeració moderna) amb lletra de finals s. XIX o inicis s. XX, relligat amb el volum es llegeix: “Questio entre lo Viscomte Enrocaberti y M. Jaume March sobre lo repartiment de lestiu e livern, y poesias de Mallol (…)” i cita el Diccionari de Torres Amat. El primer plec conté les poesies de Rocabertí, el segon les de Mallol i el tercer (de pergami) és un document; el primer full de paper antic, considerat de guardes i no numerat, pertany també al manuscrit
Internet http://cataleg.bnc.cat/record=b2634456~S13*cat registre catàleg vist 2017-05-17
http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/manuscritBC/id/272194 reproducció digital vist 2017-05-17

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1284
Location in volume ff. 2-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3430
Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí. Mossén Jacme, si us plats, vullats triar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Questio entre lo Vescomte de Rochaberti e mosen Jacme march sobre lo depertiment del estiu e del Yuern
text: Mossen Jacme sius plats vullats triar … [ 5] … Pero lalt Rey me plats que jutgen sia
Poetic Stanza 7 x 9
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 37-49
Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona , n. inclou facsímil
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8191
Location in volume ff. 2-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1742
Jaume March. Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar
Language català
Date escrit 1350 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Mossen jacme march
text: Mossel veçcoms dels dos temps vul triar … [ 5] … Tants nobles fruyts / el presech e la fia
Poetic Stanza 2 x 9, 1 x 8, 3 x 9
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1238
Location in volume ff. 5v-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1832
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar
Language català
Date promulgat 1350 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5v] Sentencia dada sobre la dita questio e depertiment per lo senyor Rey en .P.
text: Fay hay venjr ab quj puscha cordar [sic] … [ 6] … figues malons ne pressechs nous darja
Poetic Stanza 3 x 9
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 368
Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona , n. inclou facsímil
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10162
Location in volume ff. 6v-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3600
Desconegut. Ab lo cor trist e envirollat d'esmai
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 6v] Ab lo cort trist / e nujrollat desmay … [ 7v] … Dolor en me / despuys queus ay perdut
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 9, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1501
Location in volume ff. 11-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2042
Llorenç Mallol. Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre
Language català
Date escrit 1370 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Vers figurat fet per en lorenz mallol
text: Sobrel pus alt de tots los cjms dun arbre … [ 12] … Quet vullyen / dar Esmenday adjutorj
Poetic Form vers
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 7, 1 x 8, 2 x 4
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona
Note els vuit darrers versos van precedits de la rúbrica “Tornades”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1102
Location in volume ff. 12-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1732
Llorenç Mallol. Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz
Language català
Date escrit 1340 - 1360
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12] Escondit fer per lorenz mallol
text: Molt deuetz | dompnam suy presentatz … [ 14v] … Quj sus totes vos am. Mallol
Poetic Form escondit
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Language of witness català provençalitzat
Note dos manuscrits; aquesta obra està copiada en els 4 ff. del segon
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-17