Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1742
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 466
Title of volume Philipi de | medalia et | Joannis Cat|uarii serm|ones - et de | adventu | Messia | Ms. | 146 ( llom (a ploma))
Copied 1491 - 1510

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 186 (= III + 180 + III)
Page Layout 37 línies (f. 3r)
Size pàgina 285 × 215 mm (f. 3r) (Avenoza)
caixa 214 × 130 mm
Hand humanística
Watermark cap d'home
mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Reclams: volum amb reclams verticals (al marge) a la primera part, i horitzontals a la segona
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition fulls en blanc entre obra i obra (2v, 9v, 18v, 45v, 118r, 126-129v, 148-149v i 158-160v ); volum restaurat amb tela, tinta corrossiva; entre els ff. 117-118 hi ha dos talons i un entre els ff. 158-159. El volum té una foliació antiga a ploma que ha estat substituïda per una moderna, a llapis, a la qual fem referència
Binding en pergamí
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de Betlem [?] (Suggerència de Madurell, a partir d'una referència del padre Villanueva (Viage literario… XVIII, pp. 275-6))
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 1718 data de mort
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain 4:487
Tractat a: Malla et al. (1978), Correspondència política 82-95
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 69
Note Aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca.

Manuscrit amb notes marginals. D'alguns sermons llatins de Felip de Malla hi ha còpies a la Bib. Ambrosiana (Milà) a la Stadbibliothek (Krebmünster) a la Stift S. Paul (Lavant) i a la Marziana (Venèzia) (cf. Perarnau p. 89).

Internal Description
Number of texts in volume: 15
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2775
Location in volume ff. 3-9 (fol. mod.)
ff. 1-7 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2965
Felip de Malla. Sermó sobre “Ave gratia plena”
Language català
Date escrit 1410 ca.
Incipits & explicits in MS tema: [ 3] A2Ve gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus … et recitative in sacro evangelio hodierne celebratis
text: Mas açi ocorre una questio perque langel no apella la Verge per son nom dicendo ave maria … [ 9] … et conseruat qui se solo et ex sua natura ipsum incineraret et adureret
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 90
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 524-5
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1101
Location in volume ff. 10-18 (fol. mod.)
ff. 8-16 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1731
Felip de Malla. Sermó de la Passió
Language català
Date pronunciat 1417-11-11
Incipits & explicits in MS tema: [ 10] S3to et non reipicis me mutatus … prolixi orantis Job
text: Job generatus ab Abraham ex linea Esau Rex orientalis in terra Hus … [ 18] … deus sabaoth et dominus exercituum nomen eius
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:404-7
Malla et al. (1978), Correspondència política 90-1
Balcells i Xuriach (1969), “El día del Museo”, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad 102-4 , n. facsímil
Balcells i Xuriach (1964), “Felipe de Malla y el Pecador remut [tesi]”, , n. transcripció
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 525
Note el text català comença: “So sabent que en les greus dolors..”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2776
Location in volume ff. 19-24v (fol. mod.)
ff. 17-22v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2966
Felip de Malla. Sermó “Omne regnum in se”
Language català
Date pronunciat 1410
Incipits & explicits in MS tema: [ 19] O2Mne regnum in se ipsum diuisum desolabit … Mt. 3. capitulis recitatiue autem in Euangelio dominice presentis
text: Si los regnes spirituals e temporals se perden per scismes e diuisions … [ 24v] … a ell e ala sua beneyta mare loar dients beatus uenter qui te portauit etc. Amen. Explicit et deo gratias et eius pijssime matri
epíleg: In presenia serenissimi principis domii Martini Regis Aragonu apud turrim sua prope Barcinonam .3a. domenica quadragesime. Anno a nattivitate domini M.CCCC. decimo
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 85
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 518-9
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2777
Location in volume ff. 25-29v (fol. mod.)
ff. 23-27v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2967
Felip de Malla. Sermó sobre “Suberiit in montem Ihesus”
Language català
Date pronunciat 1410
Incipits & explicits in MS tema: [ 25] S2Vbijt in montem et ibi sedebat cum discipulis suis … autem in sacro Euangelio dominice presentis
text: Per tal com la terra la qual deus ha dada … [ 29v] … en lo mont de perfectio haiam de sa gran et della gloria. Amen Deo gratias et sue gloriosissime matri Virgini benignissime
epíleg: In presentia serenissime domine Regine Yolandis apud petras albas prope Barchinonam 4a. dominica Quadragesime. Annno a Nativitate domini M.CCCC. decimo
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 85
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 519
Note als ff. 30-34v segueix un sermó en llatí: “Emitte spiritum tuum et creabuntur et renouabis…” pronunciat davant del Papa Benet XIII
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2778
Location in volume ff. 35-38v (fol. mod.)
ff. 33-36v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2968
Felip de Malla. Sermó sobre “Gens et regum”
Language català
Date escrit 1410 ca.
Incipits & explicits in MS tema: [ 35] G3Ens et Regum quod non seruierit tibi … in Epistola hodierne festiuitatis
text: O Jesus Rey de gloria precellent … [ 38v] … Nam et illius tempore pilatos in Iherusalem presidebat
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 91
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2779
Location in volume ff. 39-45 (fol. mod.)
ff. 37-43 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2979
Felip de Malla. Sermó sobre Tots Sants
Language català
Date escrit 1412 ca. - 1431 (mort de Malla)
Incipits & explicits in MS tema: [ 39] A2Gnus stabat supra montem Sion … in Epistola hodierne celebritatis
text: Los homens mortals qui peregrinen … [ 45] … e nosaltres qui som encara en perill obtenguam gracia e gloria finalment. Amen
epíleg: Explicit sermo in honore omnivm sanctorvm. Deo gratias et virgini Matri
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 91
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 525-6
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2780
Location in volume ff. 61v-66 (fol. mod.)
ff. 59v-64 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2969
Felip de Malla. Sermó “Hora est iam nos de somno surgere”
Language català
Date pronunciat 1409
Incipits & explicits in MS tema: [ 61v] H2Ora est iam nos de somno surgere … et recitantur in Ecclesia in epistola dominice presentis
text: Segons l'usatge e l'estil de l'orde de Cistells … [ 66] … Apud te est fons et in te lumine tuo uidebimus lumen. Amen Amen Amen
epíleg: Explicit sermo iste deo gratias et virgini gloriose
colofó: I2n presentia Serenissimi principis domini Martini Regis Aragonum apud turrim suam proper barchinonam dominica prima aduentus anni 1409
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 84-5
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 517-8
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2781
Location in volume ff. 72v-79v
ff. 70v-77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2970
Felip de Malla. Sermó sobre la Santíssima Trinitat
Language català
Date escrit 1410 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72v] Incipit Sermo in honorem beatissime Trinitatis
tema: T2Ria sunt mihi dificilia … et quartum penitus ignoro
text: L'enteniment huma iatsessia per deu sia stat creat … [ 79v] … aconseguir la trinitat dels dots de la anima. visio: amor e comprensio. Amen
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 82
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 528-9
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2782
Location in volume ff. 79v-84v (fol. mod.)
ff. 77v-82v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2971
Felip de Malla. Sermó sobre “Vidimus stellam eius in oriente”
Language català
Date pronunciat 1414
Incipits & explicits in MS tema: [ 79v] V2idimus stellam eius in Oriente … autem in sacro euangelio hodierne celebritatis
text: O verge gloriosa de sceptre real … [ 84v] … Noti sunt ad obseruandum tempus Stelle prout iusta in alijs sermonibus latius deducta sunt
epíleg: Explicit deo gratias et semper uirgini e gloriose
colofó: Apud ecclesyam beatae Marie de Pinu barchinonem Anno a natiuitate domini 1414
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 88
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 523
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2783
Location in volume ff. 86v-88 (fol. mod.)
ff. 84v-86 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2972
Felip de Malla. Parlament als trobadors
Language català
Date escrit 1410 ca.
Incipits & explicits in MS tema: [ 86v] D2edit carmina in nocte … Haec uerba scripta sunt Job 35 in dictis Heliu buzites
text: Sicut Deus omnipotens cuius sapientia … [ 88] … si quis te inuocatam in suis necessitatibus sibi nouerit defuisse
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 87
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 522-3
Olivar (1921), “Dos discursos de Felip de Malla”, Quaderns d'Estudi 201-4 , n. ed.
Note M. Olivar considera aquest text un esborrany del que comença “Vos, Senyor…”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2784
Location in volume ff. 88-91 (fol. mod.)
ff. 86-89 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2973
Felip de Malla. Parlament del dia del Gay Saber
Language català
Date pronunciat 1413-02
Incipits & explicits in MS tema: [ 88] [Q]2voniam Rex omnis terre deus psallite sapienter Ps. 46
text: La sententia del present thema applicada a alguna celebratio … [ 91] … beati qui habitant in domo dua domine in secula seculorum laudabunt te. Amen
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 87-8
Olivar (1921), “Dos discursos de Felip de Malla”, Quaderns d'Estudi 192-8 , n. ed.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2785
Location in volume ff. 91-92v (fol. mod.)
ff. 89-90v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2977
Felip de Malla. Sermó sobre “Vos senyor e príncep nostre”
Language llatí
Date pronunciat 1413-02
Incipits & explicits in MS text: [ 91] V2os senyor Rey e princep nostre molt excellent e molt victór/ios retenits conseruats e autorizats … [ 92v] … la qual es un brusch spinos significat la aspretat dels temps dela guerra
colofó: In presentia domini ferdinandi Regis Aragonum apud Barchinonam in sui aula Palatij die [.] febroarij anno domini 1413
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 88
Olivar (1921), “Dos discursos de Felip de Malla”, Quaderns d'Estudi 191-2 i 198-201 , n. ed.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2786
Location in volume ff. 93-101v (fol. mod.)
ff. 91-99v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2974
Felip de Malla. Sermó de santa Eulàlia
Language català
Date pronunciat 1411
Incipits & explicits in MS tema: [ 93] N2on potest ciuitas abscondi supra montem … Et scripsit ea Matheus Euangelista Euangelii sui 5 Capitulo
text: Sicut habetur Amos, 4. Ego dominus plui super vnam Ciuitatem … [ 101v] … ço es lo seu cors quod non potest abscondi iuxta thema
colofó: Explicit Deo gratias & gloriossissime Virgine Marie & beate Eulalie. Apud barchinonam in Ecclesia Cathedrali die martirij beate Eulalie uirginis anno a Natiuitate domini Millesimo Quuadringentesimo vndecimo
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 86
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 520-1
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2527
Location in volume ff. 150-156v (fol. mod.)
ff. 148-154v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2782
Felip de Malla. Sermó sobre la predestinació
Language català
Date pronunciat 1412-04-10 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150] Sermo de materia praedestinationis
tema: [O]2 Altitudo diuinatiarum sapientie … Scripsit hec uerba uas electionis Paulus Apistola ad Roomanus .ii. capitulo
text: No tant solament los grans theolechs qui per lum de fe e diuinal inspiratio de scientia de theolegia … [ 156v] … quod ex part est: ut cum christo in eternum regnemus. Amen
colofó: Apud dortusam in Ecclesiam cathedrali ad instantiam Ioannis Comitis Cardone. Anno M.CCCC. et duodecimo. decimo die aprilis
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 86-7
Madurell i Marimon (1963-64), “Mestre Felip de Malla”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 521-2
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 2787
Location in volume ff. 156v-157v (fol. mod.)
ff. 154v-155v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2975
Felip de Malla. Sermó de la Pentecosta
Language català
Date pronunciat 1412
Incipits & explicits in MS tema: [ 156v] Sermo in die sancte Pentecoste. In ecclesya beate Marie de pinu Anno M.CCCC.XII
tema: P2araclitus spiritus sanctus quem mittet … Hec uerba originaliter scripta sunt Joannis, 14. Capitulo
text: Deu lo pare eternal qui est Pater misericordiarum … [ 157v] … Quod enim alij habent
Condition incomplet
References (most recent first) Editat a: Malla et al. (1978), Correspondència política 87
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-20