Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1741
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 1112
Title of volume Artes bene | moriendi || Tractatus | de accentu || F. de Malla | sermons ( al llom)
Copied 1411 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 146 (= III + 5-160 + III) (la numeració barreja números aràbics i llatins i està feta a tinta)
Collation 17/5 216 318 416 520 612 710 86 912 10-1112 126+1 136
Page Layout 2 columnes (ff. 74-101)
28 línies (f. 6 = f. 2 mod.)
Size pàgina 206 × 146 mm (f. 6 = f. 2 mod.)
caixa 145 × 100 mm
columna 130 × 40 mm (ff. 74-101)
Hand humanística cursiva diverses mans, de mitjan segle XV
Watermark carro de dues rodes amb radis en creu (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429)
carro de dues rodes amb radis en aspa (al f. 104) (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412)
carro de quatre rodes (semblant a Valls i Subirà 1342: 1427)
àncora (als ff. 54-83, 89-94, 100-103) (semblant a Briquet 430, Perpinyà: 1420)
Pictorial elements Calderons en vermell (entre els ff. 17-22 i f. 37r)
Rúbriques en vermell (f. 37r)
Other features Justificació: pautat tabeliònic (als ff. 5-115v)
Justificació: a mina de plom (als ff. 116-160 (obra de Felip de Malla))
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: només se'n conserven tres, centrats a la part inferior, dos dels quals estan guillotinats
Condition manquen els ff. 1-4, 10, 16, 35-36, 52-53, 102, 105, 110 i 112-115; hi ha un segon f. 57, foliat per una mà posterior i en llapis, com a 57 bis; un bocí del foli 161 es troba mal relligat entre els folis 154 i 155. De fet, avui el bocí ha estat restaurat i tenim un foli sencer en blanc entre els ff. 154-155; els folis de guardes són moderns
Binding antiga, pell sobre cartó
History of volume Adquirit 1960-02
Previous owners (oldest first) Desconegut Barcelona 1960-02
Associated persons Altres i Domingo Garsias
Altres a les anotacions marginals s'esmenta a García Melendo de Castejón de Ayala (Mosén)
Altres ; Joan Miguel
Altres ; Joan Navarro Valls
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1737 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 465. 1401 - 1500. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 1112 del Monestir de Montserrat. Art de ben morir i Felip de Malla (1991)
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 353
Catalogat a: Olivar (1969), Els manuscrits litúrgics de la Biblioteca de Montserrat 132-4
Note manuscrit adquirit a Barcelona el febrer de 1960. Notes marginals abundants en llatí i castellà, entre elles: un esborrany de carta a una dama copiat capgirat al verso del darrer foli. També s'hi troben proves de ploma i notes de lector degudes a la mateixa mà del copista, que sovintegen des del f. 120 fins al final de l'obra. Segons J. Perarnau (notificació personal a la Biblioteca del 31 de gener de 1976), el subtítol que al f. 138 atribueix el segon sermó (de difunts) a Felip de Malla, així com les notes marginals als dos sermons esmentats, són de la mateixa mà que ha escrit les notes marginals de l'exemplar manuscrit del Pecador remut (BdC, ms. 465, 1a part)

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3633
Location in volume ff. 11-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4059
Desconegut. Oracions d'acció de gràcies per les paraules del sermó i d'altres pregàries
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11] Secuntur preces bonj modi
text: Primo atendatur si en ecclesia fuit sermo (…) dicat sacerdos ita. Senyors e dones fets laors e gracies anostre senyor deus del bon sermo … [ 12v] … E deualant dela trona bendicat populum de deo la gracia + del pare e del + fill e del + sant sperit sia ab vosaltres e ab mj amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3634
Location in volume ff. 17-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2727
Desconegut. Amonestament de sant Anselm
Language català
Date escrit 1109 ante quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Aquesta es la recomendacio de sant Ancelm la qual se deu dir per cascun christia en tot temps del any que hi aura deuocio … tot sperit maligne fuig dela casa on se diu e es gran merjt sens dupte daquels qui la dien e segujx se axj
text: Ffrare o sor uel o christiana Alegrets te com mors en abit e religio … [ 22] … Apres lo christia quj ha vençut lo diable de aquestes tres temptacions aytals ha gran consolacio dangels spera hauer gran corona de aquesta victoria que haguda del diable
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3635
Location in volume ff. 24v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4060
Desconegut. Art de ben morir
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24v] A laor de nostre senyor (Jhesus) deu e dela sua gloriosa mare. Comenca lo Regiment que cascun fel christia deu tenjr per endrecar la sua anima a via de saluacio
prol.: Com lo passatge dela mort sia cosa sobiranament perillosa … en sian auisats ab gran cura e es aquesta es auisant en special en tres parts
text: La primera es ans dela mort. La segona en la mort. La terça apres la mort. La primera es ans dela mort e be que tostemps si deu hom apparellar mentre que hom vju … [ 31] … que laus faça ab fiança pensar mentre som vius perque merescam quens salue per sa merce. Amen. Explicit
Note La paraula “Jhesus” ha estat ratllada pel mateix copista
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1100
Location in volume ff. 116-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1730
Felip de Malla. Sermó de la inmaculada Concepció
Language llatí
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS tema: [ 116] Mulierem fortem quis inueniet procul et de ultimjs finibus precium eius scripsit haec verba. Rex Salomon prouerbiorum .3i capitulo
text: O maria senyora stella dela mar illumjnant illuminada illuminantia mar del amant … [ 138] … Satis patet responsio ex dictis sic aparet quod birgo marja fuit mulier fortis a fillio suo jn omnj benedictione preuenta et sic est finis deo gratias amen. Ihs
References (most recent first) Malla et al. (1978), Correspondència política 92-3
Note Versió íntegra. El tema fa referència a Proverbis 31,10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2789
Location in volume ff. 138-160v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2982
Felip de Malla. Sermó “Salvus erit sic tamen”
Language llatí
Date escrit 1431 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Jhesus. Jn comemoracione omnium fidelium de purgatorio per magistrum philipum de medalia
tema: Saluus erit sic tamen quasi per ignem
text: Verba sunt beatissimj Pauli apostoli … [ 160v] … et beatificam visionem amen
colofó: Explicit deo omnjpotenti honor et gloria et matrj sue virginj gloriose
Note “Per magistrum philipu de medalia” ha estat afegit en lletra més menuda, sembla que per la mateixa mà que feu anotacions al volum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-01-18