Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1739
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( San Román:), 1/1024 | Antic 2-2-2 | Antic 571 | Antic 6-1 | Antic 4-1
Title(s) in volume Historias e conquestas dels excellentissims e catholics Reys de Arago: e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona: compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler: les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Çaragoça: affegida la historia del excellentissim e catholic Rey de Hespanya don Ferrando. Any 1534 [Escut] Ab priuilegi
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-lxxiiiiv
Title(s) in witness Historias e conquestas dels excellentissims e catholics Reys de Arago: e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona: compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler: les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Çaragoça: affegida la historia del excellentissim e catholic Rey de Hespanya don Ferrando. Any 1534 [Escut] Ab priuilegi
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] Historias e conquestas dels excellentissims e Catholics reys de Arago:e de lurs anteçessors los Comtes de Barçelona:compilades per lo honorable historic mossen Pere Tomich caualler:les quals trames al Reuerendissim senyor Dalmau de Mur Archabisbe de Caragoça:affegida la historia del excellentissim e catholich Rey de Hespanya don Ferrando. Any .1534. Ab priuilegi
tit.: [ 1v prel.] AL SPECTABLE SENYOR DON GALCERAN DE Cardona letra de Marti de Iuarra tramesa enlas corts de Monso
prol.: H5ISTORIA SPECTABLE SENYOR (COM DIV TVLLI DEL ORAdor) es testimoni del temps … [ 2 prel.] … historias en loc dela victoriosa Vienna. Donada en Barcelona. a vij. de Febrer any .M.D.xxxiiij
intr.: [ 2 prel.] ALS LECTOS. [sic] S2Apian los qui legiran las historias de Cathalunya:las quals se poden dir sagrada scriptura … los de stampa lo port dc [sic] Malgui
prol.: [ 2va prel.] S12Enyor molt reuerent pus ala virtut diuina ha plagut de inriquir e dotar vostra Senyoria de clara memoria … [ 2vb prel.] … E per tal senyor molt reuerent que lo dit memorial haja algun fonament de raho he començat a tractar per capitols segons se seguex
índex: [ 2vb prel.] Capitol primer quitracta de la creacio del mon e deles coses que nostre senyor y feu en carta .j. … [ 4rb prel.] … Capitol.l. qui tracta com lo Rey don Ferrando appellat Catholich fill del rey don Johan fou catorze Rey de Arago e Comte de Barçelona e Rey de Castella e de tota la Hespanya exceptat Portugal.en cartas .lxxij.
rubr.: [ Ira] Capitol primer:qui tracta de la Creacio del mon:e dela generacio de Adam:e com Deu feu lo mon en sis dies
text: D6Eueu saber:que nostre senyor Deu qui es començament de totes coses:feu e crea lo mon e totes altres coses segons e trobat enlo primer libre dela Biblia appellat Genesis … [ LXXIIIIvb] … (com mostra lo mes copios historic Montaner) manco se scriu en las conquestas:del que de tan admirables e heroics Prinçipes se podia narrar
colofó: [ LXXIIIIvb] Alaor y gloria de nostre senyor deu Jesu Christ qui es donador de victorias:e a immortalitat dels gloriosos Comtes de Barçelona:e lurs sucessos los Reys de Arago e Comtes de Barçelona:e a honor de nostra nacio Cathalana es corregida e ab Priuilegi per cinc anys stampada la present obra:regnant lo inuicte Emperador dels Romans don Carles:y la serenissima Emperatriu dona Isabel Catholics Reys … en la insigne e noble ciutat de Barçelona per Carles Amoros Prouençal a.xij. de Mars any de Mil.D.xxxiiij.
Associated Persons Persona: Martí d' Ivarra ( (la continuació del regnat de Ferran II que duu aquesta edició és de))
Associated Texts inclou també texid 2224 Martí d' Ivarra, Epístola al Spectable senyor don Galçeran de Cardona. Letra de Martí de Iuarra, tramesa en las corts de Monçó, escrit 1534 a.
References (Most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Record Status Created 1991-06-06
Updated 2012-01-28