Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1738
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/2094 | Antic I-2094 | Antic 118-9 | Antic I-2194 | Antic I-1662
Title of volume MALLA | Memor | DEL | Pecador | EN | Lemosin | EN | […] 1483 ( al llom)
Imprint Girona: para Mateu Vendrell, 1483-11-17

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 165 (= 1 + 10 + [1-153] + 1)
Collation a12 b-p10 q6 r8
Page Layout 2 columnes
46 línies (f. 3)
Size pàgina 251 × 186 mm (f. 2)
caixa 207 × 141 mm
columna 207 × 67 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc o lletres minúscules a l'espai per a les caplletres, llevat de la primera
Condition s'ha perdut el primer foli; folis restaurats amb una capa protectora, la restauració, però, no ha pogut impedir que algunes paraules del text no es puguin llegir
Binding pergamí amb restes de les tanques de cordill
Previous owners (oldest first) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1699 a quo - 1781 ad quem
Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Romana [?] 1866 a.
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1739 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 6 Fol. Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
References (most recent first) Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1:593 , n. 3732
Tractat a: Malla et al. (1981-86), Memorial del pecador remut 1:54-4 , n. C
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 69-70 , n. 67
Catalogat a: García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1216
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 31
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 388
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 389
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 14
Tractat a: Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur , n. 10548
Note podria tractar-se de l'exemplar del Marqués de la Romana. Exemplar amb anotacions marginals a ploma
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000107223&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1097
Location in volume ff. 1-10 prel. + 1-153
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1728
Felip de Malla. Memorial del pecador remut (I)
Language català
Date escrit 1419 - 1424
Title(s) in witness primera part del libre apellat memorial del peccador remut
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Rubrica dela primera part del libre apellat memorial del peccador … e comença lo prohemi del libre
índex: Capitol primer tractant dela multitut y magnitut deles penes … [ 9 prel.] … tot lo sanct auditori; Replica
tit.: [ 1] Comença la primera part del Libre … en la sancta seu de Barcelona. Prohemi
prol.: [P]10er tal com solament aquell temps de la vida … començ dient
tit.: [ 1v] [Capitol primer: Tra]ctant de la multi[tut dels dolors] … [e hauer de aquelles c]ompassio
tema: [J]6ustus perit / et non est: qui recogitet in corde … et aliis sanctis doctoribus reputatur
text: Segons diu la glosa sobre lo present thema … [ 152v] … Mas axi me ha plagut amar atu de grat. E aci ha fi aquesta primera part de aquest libre
registre: [ 153] Registre del present libre. A … testimoni
colofó: Migençant la diuina gracia venguda es la fi de esser impressa la primera part del libre apellat Memorial del peccador remut: impressa a despeses den Mateu vendrell mercader: en la ciutat de Girona: diluns a .xvii. de Noembre lany dela salut nostra. Mil cccclxxx y tres
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06