Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1736
Authors Fr. March
Desconegut
Titles Història de Tuglat (Gaudal)
Visio Tundali
Visió del Monestir de Claresvalls
Visió de Tundal
Incipit & Explicits text: En lan de nostre Senyor M.C.xlix., lo qual fo lo segon an que Coltat rey de Roma passa en Jherusalem … a profit dequels qui ho legiran e ho escoltaran, ab gran cura auem scrites. Acabada es la visio de Tundal. Gracies a Deu
Date / Place traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.53.1, 2 i 3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.53.1, 2 i 3
Tractat en: Baist (1880), “Eine catalanische Version der Visio Tundali”, Zeitschrift für romanische Philologie
Editat a: Miquel i Planas et al. (1917), Viatge al Purgatori de sant Patrici per Ramón de Perellós seguit de les Visions de Tundal y de Trictelm y del Viatge d'en Pere Portes a l'infern. Textes autèntichs publicats en vista dels manuscrits y de les edicions primitives 45-82
Note les tres versions poden ésser independents
Subject VISIONS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12297
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 66 (BITECA manid 1685)
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)
Location in witness ff. 113ra-114vb
Title(s) Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipit & Explicits text: [ 113ra] fonamens dela terra e per meraueylosa manera axi con estauen en aquell matex loc nos girauen en altra part els ueyen totz sayle [?] qui eren passastz denant e detras estans en aquel matex … [ 114va] … aquell qui esta e regna e senyoria sobre totes cozes demuns auem dites
epíleg: Jhesu Christ fill de deu uju al qual es honor e gloria per jnfenjda secula seculorum. Amen. deo gracias
escat.: [ 114vb] Non sis oblitus domine oracio paupupera [?] ad te clamamus domine noli nos derlinquere
Condition incomplet
References Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 71-94
Note mutilat entre els ff. 112-113. Existeixen tres versions de la legenda, aparentment independents les unes de les altres
ID no. of Witness 2 cnum 1109
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 66 (BITECA manid 1685)
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)
Location in witness ff. 102ra-112vb
Title(s) Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipit & Explicits text: [ 102ra] U3Na uisio fo feyta en ybernia en lany de la encarnacio de nostre senyor so es asaber .M. e cc. xl vij. qui era lany segon den euegeny papa … [ 112vb] … les quals nos lexauen desquensar nj de deuorar les partj uergoyoses [sic] del uentre e per aque els tirauen e gitauen fora les entramenes
Condition incomplet
References Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 71-94
Note mutilat entre els ff. 112-113. Existeixen tres versions de la legenda, aparentment independents les unes de les altres
ID no. of Witness 3 cnum 1107
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 69v-89v
Title(s) Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 69v] La visio del monestir de clares valls
text: [E]n lan de nostre senyor .M.C.xl.ix lo qual fo lo segon an que coltat Rey de Roma passa, en jherusalem, e fo lo quart an que Eugenj fo papa … [ 89v] … e saujea honor virtut e fortalea emperj poder e senyoria per tots los segles dels segles. Amen
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 365 , n. 97
Note Segons G. Brunel aquest text s'acosta a la versió francesa de BNP fr. 763, f. 196
ID no. of Witness 4 cnum 1108
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 83 (BITECA manid 1154)
Copied 1401 - 1500
1391 - 1400 (Aramon, ed. Filla del rei d'Ungria)
Location in witness ff. 89v-114 ff. ciiiv-[cxxviii]
Title(s) Fr. March… Visio Tundali (tr. Desconegut), traduït 1150 [?] - 1250 [?]
En .ja. prouincia qui es apelade Ibernia era .j. caualer qui auia nom Tuglat
Incipit & Explicits text: [ 89v] E3n .j.a proujncia qui es apelade jrbenia era .j. caualer quj auja nom Tuglat lo qual era joue e masip de bon tal … nos vejam tots ensemps en la gloria de Paradis. Amen. Deo gratias
References Editat a: Baist (1880), “Eine catalanische Version der Visio Tundali”, Zeitschrift für romanische Philologie 319-29
Editat a: Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 95-118 i 268-87
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 81-105
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-09