Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1732
Authors Llorenç Mallol
Titles Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz
Incipit & Explicits text: Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz … en v[…], qui sus totes vos am
Date / Place escrit 1340 - 1360
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Mallol et al. (2008), “Moltes de vetz, dompna, ·m suy presentatz [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 185 , n. 91.1 (219:314)
Editat a: Riquer (1951-52), “El “escondit” provenzal y su pervivencia en la lírica románica”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 219-221 (ed. ref.)
Tractat en: Serra-Baldó (1932), Questio entre lo vescomte de Rochaberti e mosen Jacme March sobre lo departiment del estiu e del ivern. Plant. Vers figurat i Escondit per en Lorenz Mallol. Facsimil del manuscrit de Barcelona
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:56-59 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Milà i Fontanals (1889), De los trovadores en España. Estudio de poesía y lengua provenzal 505 nota (ed. parcial)
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 72-76
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 359-360
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1102
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1744 (BITECA manid 1743)
Copied 1391 - 1433
Location in witness ff. 12-14v
Title(s) Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Escondit fer per lorenz mallol
text: Molt deuetz | dompnam suy presentatz … [ 14v] … Quj sus totes vos am. Mallol
Poetic Form escondit
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Language of Copy català provençalitzat
Note dos manuscrits; aquesta obra està copiada en els 4 ff. del segon
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28