Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1731
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2220
Jaume Domènec. Història del món antic II
Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina. Història del món antic II
Language català
Date compilat 1362 - 1384-04
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 186 | Antic Suppl. fr., 2626; R. B. 2166
Copied 1742-05-17 (colofó)
1701 - 1800 (Massó, Historiografia)
Location in witness ff. 1-350v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred.
tit.: [ 2] Justino. Persida
text: E3n lany III MDXXXVII delits los dos frares axi com es dit, è delint tota la sanch real, fon gran gloria com lo començament del regne fon recobrat … [ 350v] … E aci feneix la fi de la segona part dela nostra obra; E daci avant notarem nostres anys, ê Comptarem dela Incarnació de Jesu Christ, comptant quascun any per si; Car damunt havem posat lo Compte dels anys per Deenes, ô per mes ô menys axi com se esdevench, mas de huy mes lo posarem per sengles anys. DEO GRACIAS
colofó: Fon concluit este llibre del P. M. fr. Jaume Domenech Jnquisidor del Regne de Mallorca, com ell mateix diu en lo Prole [sic] de este llibre, dia 17 del mes de Maig del any 1742
Condition incomplet
Record Status Created 1991-06-04
Updated 2007-07-05