Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1730
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Codices Latinorum Monacensis: Clm. 10531 | Antic O.117
Copied 1391 - 1410 (ff. 1-39 segons Perarnau)
1351 - 1400 (ff. 40-131 segons Perarnau)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-2 + 3-8 + 8bis + 9-39 + 39bis + 40-131 + 131bis + II
ff.: II + 134 + II
Collation 12 28 3-416 514 6-912 1014 1110 124/3
Page Layout 30 línies (f. 6)
Size pàgina 220 × 145 mm (f. 6)
caixa 153 × 95 mm
relligadura 230 × 155 mm (coberta anterior)
Hand gòtica (als ff. 1-4)
gòtica minúscula acurada (als ff. 5-8)
gòtica bastarda (als ff. 9-39)
gòtica cursiva (als ff. 40-131)
Watermark drac (als ff. 4 i 8,) (semblant a Valls Wat. 1513 del 1403;)
corn de caça (als ff. 5-6 i 40-131,) (semblant a Briquet 7664, Pisa: 1385, var. Fano: 1384, Espanya: 1384-87, Reggio Emilia: 1385, Bourges: 1386, Voorne: 1388, Grenoble: 1388-91, Paris: 1389, Clessé: 1389, Pisa: 1389-99, Lautrec: 1390, Ferrara: 1394-98, Leyden: 1398-1404, Harlem: 1400, Fabriano: 1381;)
arc amb sageta (als ff. 9-39,) (semblant a Briquet 808, Verona: 1371, var. Grenoble: 1372-1400, Paris: 1374, Venezia: 1376)
Pictorial elements Altres: sense decoració, espai en blanc per a la caplletra inicial, assenyalada al marge per una lletra de guia (a la part catalana)
Altres: caplletres en vermell amb decoració senzilla en el color de contrast, calderons i rúbriques en vermell (a la resta del volum)
Other features Justificació: a punta de plom, tipus Derolez 13, amb les línies arribant fins als marges. Sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: menudes i rodones, situades molt a prop dels talls, fetes des del recte. A la part de les taules (ff. 66-70) es veu el règim complet de perforacions rodones al marge que serveixen per marcar-ne les quadrícules, podrien haver estat fetes mitjançant una roda
Reclams: sense reclams els quaderns 1, 2, 4 i 6. En la resta, horitzontals centrats. En el tercer i el desè quadern, decorats
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition volum factici, format per un plec de pergamí i la resta de paper. En bon estat, alguns folis estan despresos i d’altres tenen taques de brutícia i d’humitat, res, però, dificulta la lectura del text. Foliació antiga en xifres aràbigues, però posterior a la còpia, numera tot el volum llevat dels folis en blanc, que salta. A l’actual f. 40 comença una foliació antiga en xifres romanes, situada a l’angle superior extern i que la major part de les vegades ha estat tallada. Al f. 6r, on hem pres les mides, l’escriptura no arriba a omplir tot l’espai vertical de la caixa. Sense més errades a la foliació que l’ús de no numerar els folis en blanc. Guardes, foli final i un foli entre els 8-9 i un altre entre 39-40 (sense numerar) en blanc
Binding de la biblioteca palatina. Pell marró sobre cartó decorada amb filets gravats en sec als voltants i també als entrenervis; 4 nervis. Cobertes una mica desgastades per l’ús. Guardes de paper contemporànies a la relligadura
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina VII.1497 1761 ca. - 1803
München: Biblioteca Estatal de Baviera 1803 a quo (segell a tinta de la biblioteca palatina dins d’un òval, amb la llegenda: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS” als folis inicial recto i final verso)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:125-9 , n. 26
Note sense anotacions marginals en la part catalana. Al llom, al primer entrenervi hi ha una etiqueta de paper, el contingut de la qual avui està totalment esborrat; segon entrenervi, antiga etiqueta de paper il·legible; quart entrenervi, etiqueta de paper amb la signatura: Cod. lat. [sic] | 10531; cinquè entrenervi, etiqueta al peu “O | 117”. Al f. 39v hom llegeix: “De fine huius librj. | Ad honorem & laudem dey & \publjce/ vtilitatis fjnjujt Ray-|mundus hunc librum Pisis / Jn monasterio sanctj do-|mjnjcj Mense Januari Anno Mjllesjmo Trecentesjmo | Septjmo jncarnacionjs domjnj nostri ihesu christi. Amen.”. Al f. 1r (primer de pergamí), angle interior superior en lletra antiga i a ploma hom anotà “calone .84.”. Al verso del f. 131 bis, al capdemunt “Jhs xpus maria ffilius”. Al peu, en xifres romanes i per altra tinta “xxxviij.”. Si obrim l’obra des del darrera (a la forma jueva), hom troba una anotació a l’angle interior superior, potser en semítica cursiva, o, sencillament, una prova de ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1079
Location in volume ff. 5-8
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1718
Ramon Llull. Taula de les paraules de llatí
Language català
Date escrit 1289 - 1290
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] Exposicio aliquorum uocabulorum tabule generalis etiam aliquorum librorum magistrj Raymundj lull
text: [a]2 quasta [sic] taula es deles paraules qui son en latj en aquesta art les quals declara a aquells quj no saben latj … [ 8] … Daquestes paraules que declarades hauem jxen vnes paraules daltres per que les deu jutyar segons aquelles que hauem declarades / axi com de sententia [?] don deuallen sentjr quj es la obra dela sensentia [sic] / e axj com sensible quj es cosa apparayllada a esser sentida / E axj con sentit quj es asso que hom sent e axj deles altres coses semblants a aguestes [sic] Deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05