Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1729
Name Juan de Valtierra (Naixement Navarra)
Sex H
Milestones Naixement Navarra (regne)
Floruit 1400 - 1450 [?]
Author of texid 2571 Juan de Valtierra, Domine, per vostra fe, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2573 Juan de Valtierra, Ja no puch cobrir, trist de mi, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2569 Juan de Valtierra, Pau sia ab vos e ab tot lo restant, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2572 Juan de Valtierra, Qui en pert son temps en ben amar, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 4223 Juan de Valtierra, Res en lo mon no ame tant, escrit
texid 2570 Juan de Valtierra, Via fora sagramental, escrit 1400 - 1450 [?]
Record Status Created 1991-06-03
Updated 1992-05-27