Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1728
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call number B-100
Copied 1351 - 1400

External description
Writing surface Paper i pergamí
Leaf Analysis ff.: 46 (= 199-245)
ff.: 210-217 (text català fol. en guarismes i a ploma)
ff.: iij-x (text català, fol. antiga, a tinta vermella i en xifres romanes)
Collation 18 (text català)
Page Layout 2 columnes (210-217v)
24 línies (13 (=6+7).78.16(=0.9+0.7).73)
Size pàgina 298 × 224 mm (f. v)
caixa 220 × 180 mm (f. v)
columna 220 × 91.15.74 mm (f. v)
intercolumni × 15 mm (f. v)
Hand gòtica librària amb àstils de la bastarda (al fragment català)
5 mans als diversos fragments
Watermark campana penjada d'un suport, no es veuen els corondells (Part 3, ff. 210, 211, 212, 214) (no es troba ni a Briquet ni a Piccard)
sirena (Part 2)
cérvol sembla un cap de cérvol (Part 4)
Other features Perforacions: fetes amb un punxó, rodones, situades als angles de les columnes
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Pautat: les línies arriben fins als marges dels folis, la pauta més habitual per a dues columnes, però .a la dreta de cada columna hi ha una línia complementària vertical que a encabir les inicials
Justificació: a punta de plom (text català)
Condition En bon estat de conservació, taques d’humitat que afecten, sobretot, al primer i darrer foli de cada una de les quatre parts; degut a aquest fet, el text del foli 199, columna b superior, primer de la primera part, no es llegeix bé, les primeres línies no es poden llegir.
Binding sense relligadura
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire 1946
Associated Texts Conté fragment als ff. texid 1658 Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca. llatí (Llull DB)
Conté fragment als ff. 200-209v texid 1664 Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278 llatí (Llull DB)
Conté fragment als ff. 220-229v texid 11378 Ramon Llull, Liber de intellectu, escrit 1304-01 llatí (Llull DB)
Conté V, II als ff. 230-240v texid 1719 Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01 llatí (Llull DB)
Conté fragment als ff. 241-245v texid 11448 Ramon Llull, Brevis practica tabulae generalis seu Ars compendiosa, escrit 1299-01 llatí (Llull DB)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 185-6
Catalogat a: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 79
Note Segons l’inventari del Ms. 1143 de la Biblioteca Püblica Municipal de Palma de Mallorca la seva signatura era Armari 5, Nüm. 45.

Manuscrit factici i desenquadernat dividit en quatre parts, es conserven cadascuna d’elles en una carpeta de paper on s’indica signatura, folis i contingut, i les quatre juntes dins d’una carpeta de cartó (sumen un total de 48 folis). Preserva fragments de sis obres de Ramon Llull.

PART 1: mà del segle XVI, folis 199, 218-229, 246. Els folis 199 i 246 són un bifoli de pergamí, que serveix de carpeta als folis 220-229. Correspon als ítems 3-4 del catàleg de Fennessy. Segons aquest, el bifoli de pergamí (ff. 119 i 249) fou utilitzat com a carpeta per a tots els folis d’aquest manuscrit B100. Conté textos llatins.

PART 2: segle XV, folis 200-209. Els marges estan molt deteriorats; paper enfosquit, tacat per la humitat. En aquesta part s'esmenta el nom del seu copista d’aquesta part: “Michael”. El catàleg fa esment de la filigrana de la sirena. Correspon a l’ítem 1 del catàleg de Fennessy. Conté la versió llatina de B-95, l’Ars compendiosa medicinae (distincions 2-5) (des del foli 3va, línia 5, fins el foli 11vb, línia 7, en català). Es tracta de part dels Comensamens de medicina (distincions 2-5). La continuació d’aquest manuscrit B-100, ff. 200-209 es troba en el Ms. B-84, ff. 1-16.

PART 3: segle XIV?, folis 210-217. Conté segons l’anotació del bifoli de paper que guarda aquests folis: “Poems by Ramon Llull | Catalan ?15th cent. copy | With VERY RARE EARLY MS. | Of the poem on the Holy Trinity (370 lines, complete).” Correspon a l’ítem 2 del catàleg de Fennessy. Decoració: la lletra inicial de la primera paraula de cada línia està separada de la resta de la paraula, escrita com a caplletra, i decorada amb un toc en vermell; calderons en vermell. Caplletres inicials de 2 unitats de pautat alternen en vermell i blau amb la lletra de guia visible. Es tractaria d’un quadern de sis bifolis incomplet (6/6 del qual s’han perdut els dos bifolis exterior quedant en 4/4). La foliació no té errades

PART 4: segle XVI, excepte títol al marge superior del f. 230, per una mà del s. XVII. folis 230-245. Correspon a l’ítem 5 del catàleg de Fennessy.

A la part en català l'intercolumni presenta línies verticals suplementàries: 13 (=6+7).78.16(=0.9+0.7).73 mm


Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1071
Location in volume f. 210ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS text: [ 210ra] Per eser gran no ay paor | De mal princep de mal pastor … [ 210rb] … A procurar sos honramens | Amen amen Amen
Condition fragment
Note Només es conserven 35 vv.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2482
Location in volume ff. 210va-211rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS text: [ 210va] S2on creat esser mes dat | A serujr deu que fos honrat … [ 211rb] … Deuots leyals humjls temens | A procurar sos honramens | Amen amen amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 6, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 3, 7 x 6, 1 x 4, 2 x 6
Note Manquen els vv. 12, 21-23 i 68-69 de l'edició de Galmés.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2489
Location in volume ff. 211va-215vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11377
Ramon Llull. Dictat de Trinitat
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211va] Dictat que feu [aquestes dues paraules apareixen tatxades] den R. luul dela trinjtat
text I: C2ontra la santa trinjtat | ha lo demonj consey dat | E tots los jorns lo dona souen … [ 215rb] … Sies home que aya seber | Dela trjnjtat uerjtat | Tan quen stan ben consolat | Deo gratias amen
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Note Es tracta dels vv. 1949-2128, 2130-2318, 3, 5-122 i 123-246 de l'edició de Galmés. Per altra banda, el v. 133 de l'edició es repeteix al ms.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12583
Location in volume ff. 215va-217v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1665
Ramon Llull. Medicina de pecat (I, 1-12)
Language català
Date escrit 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 215va] Dictat quen .R. luul feu deles .v. ujrtuts
text: C2ontriccio confacio | Elabone entencion | E la oracio axament … [ 217vb] … Car uos meteys uos enfernats | A las amj metex manas | Car eu estau en aquel cars
Condition fragment Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-06