Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1727
Name Joan Guardiola (Mossèn), Ciutadà de Barcelona
Joanot Gordiola(Mossèn)
Jonot Gordiola(Mossèn)
Ioannes Gordioles(Mossèn)
Sex H
Title Ciutadà de Barcelona
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Mort 1561
Floruit 1550
Affiliation llibreter
Patron or publisher of manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-III-9. Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joan Guardiola, Ciutadà de Barcelona, 1550. Desconegut, Ordinari de Girona, compilat 1550.
Record Status Created 1991-06-03
Updated 2015-11-25