Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1726
Name Joan Trinxer (Mossèn), Ciutadà de Barcelona
Joanot Trinxer(Mossèn)
Jonot Trinxer(Mossèn)
Sex H
Title Ciutadà de Barcelona
Milestones Naixement Barcelona
Lloc vinculat Barcelona
Affiliation llibreter
Patron or publisher of manid 2494 Ed.: Barcelona: Ateneu, 84-II. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Record Status Created 1991-06-03
Updated 2015-11-25