Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1725
Authors Emilius Macer [?]
Desconegut [?]
Titles De viribus herbarum
Llibre de Macer
Viribus
Llibre que féu Màcer de les herbes quina virtut han
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Mensching et al. (2009), Macer floribus. Llibre de Macer
Tractat en: Bos et al. (2000), “Macer Floridus: A Middle hebrew fragment with romance elements”, The Jewish Quarterly Review
Editat a: Faraudo de Saint-Germain (1955-56), “Una versió catalana del Libre de les herbes de Macer”, Estudis Romànics 10-54
Editat a: Barberà i Martí (1908), “Libre que feu Macer de les erbes quina virtut han”, Revista Valenciana de Ciencias Médicas
Tractat en: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 2:518 , n. 2087
Tractat en: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 4:140-1
Subject BOTÀNICA
AGRICULTURA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1093
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 210 (BITECA manid 1736)
Copied 1401 - 1450 (cos del volum)
1451 [?] - 1500 [?] (receptes finals)
Location in witness ff. 1ra-2vb prel. + ira-lxvvb
Title(s) Emilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra prel.] En nom de Deu e de nostra dona santa Maria comenssen Les Rubriques daquest libre Appeylat maser lo qual parla deles uirtuts deles erbes de deles Especies e deles legums edeles fruytes e deles carns qui son bones e profitoses
índex: P3rjmerament del donzell … [ 2vb prel.] … De les carns .lxv.
tit.: [ ira] Comensa lo libre del Bon maestre de mediçina maçer deles virtuts deles Erbes E parla primerament del donzell
text: D5onzell es vna erba … [ lxvvb] … Car mils conforta /eengrexa. Deo graçias
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo
References Faraudo de Saint-Germain (1955-56), “Una versió catalana del Libre de les herbes de Macer”, Estudis Romànics 10-54 (edició)
ID no. of Witness 2 cnum 1602
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-4-27 (BITECA manid 1933)
Copied Barcelona: Vicenç Colonia (colofó foli 153vb), 1435
Location in witness ff. 20rb-66rb ff. 20-48
Title(s) Emilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Tractat de les herbolaris del mestre marcer, 20rb
Incipit & Explicits rubr.: [ 20rb] Axi comensa lo tractat deles herbolarjs del mestre marcer
text: A3sci comensa lo libre apellat macer deles virtuts deles herbes … [ 66rb] … e mesclat en oly e congelat ab cera noua
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen
Associated Persons Autor (var.): Mestre Marcer ( 20rb)
ID no. of Witness 3 cnum 1094
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 27ra-54vb
Title(s) Emilius Macer… Llibre de Macer (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 27ra] A3Ci comenca lo libre que feu Macer de les erbes qujna virtut han
tit.: Primo del assensi
text: D3el assensi sapies que es una erba que es appellada donzell … [ 54va] … e ab deu tan tost seran curats o curades
colofó: [ 54vb] Aci acaba lo present libre compost e appellat Macer. Deo gracias. AMEN
References Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 192
Faraudo de Saint-Germain (1955-56), “Una versió catalana del Libre de les herbes de Macer”, Estudis Romànics
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03