Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1725
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1103 | Antic R.L. 283 -catàleg- R.3.6 -llom-
Title of volume B. Lul. tabula general[is] ( al llom)
Copied Guillem Pagès (Soler), Desconegut (Soler), 1391 - 1410 (Obrador)

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 76 (= I + 3-76)
Collation 15/6 25/0 38 42 5-712 86/5; reclams horitzontals, ajustats al marge inferior dret
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 5ra)
Size pàgina 256 × 186 mm (f. 5)
caixa 190 × 134 mm
columna 190 × 60 mm (f. 5ra)
Hand gòtica molt acurada
Pictorial elements caplletra amb orla (de tres unitats de pauta i a dos colors) al f. 3; la resta d'inicials són en vermell i blau, de dues unitats de pauta; els calderons alternen aquests dos colors i els títols van en vermell
State justificació a mina de plom, amb línies de guia per als renglons; als marges es veu encara el règim complet de perforacions que serviren per traçar-les. Primera línia en blanc
Condition en bon estat malgrat algunes taques d'humitat, manquen dos folis a l'inici i del f. 4 arrencat, ha quedat només un petit bocí; el f. 74v és en blanc. El darrer foli, enganxat a la coberta del darrera duu escriptura en català que només es pot llegir parcialment. Manca la segona part (que ha estat retallada) del segon quadern. Foliació antiga en xifres aràbigues a ploma, amb tinta molt fluixa, esmenada i suplerta modernament en xifres aràbigues i a llapis
Binding cobertes de pergamí flexible
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1698 MS: Milano: Ambrosiana, A 268 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 156 , n. 1103
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 179-80
Catalogat a: Domínguez Bordona (1954), Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona 84
Catalogat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 8
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 175 , n. XXIX
Note al capdamunt del primer foli “núm. 18”, probablement antiga signatura del còdex. El f. 74 amb ratllades. El copista copià les taules aprofitant la justificació del text, però en acabar la seva feina, ell o un altre copista posterior decidí de substituir-les per altres distribuïdes a quatre columnes (es pot advertir l'existència de la primera còpia per les restes de les taules antigues ratllades als ff. 19v i 30v). Alguns folis amb extensa glossa marginal en llatí. Exemplar fora de consulta, digitalitzat (gener 2008)
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001039 Reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1083
Location in volume ff. 3ra-74ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1719
Ramon Llull. Taula general
Language català
Date escrit 1293-09 - 1294-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3ra] Deus bo en uirtut de ta gran bonea comensa la taula general de totes sjencies […] el prolec
prol.: S3O per que aquesta taula es general … [ 3va] … e a les regles generals questions lurs natures
tit.: De la diujsio desta taula
text: D2Epartex se esta taula en .v. distjncions … [ 72vb] … e dels sans de glorja glorjejatz en la gloria de deu
epíleg: Comensada fo esta sciencia en mar en lo port de tunjsio [sic] migant Setembre en lany de lencarnacio .m.cc.xc.iij. E fo fenjda en aquel ayn metex en les octaues de Epifanja in ciujtate Neapolis a honor de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Maria. Amen
colofó: Finjto libro sit laus et gloria christo
rubr.: [ 73ra] De les condicions del primer coronel de la taula
text II: b.c.d Aquesta bonea qui es eternal es gran … [ 74ra] … ab differencia en bondat que ab menorjtat
References (most recent first) Stegmüller (1962-67), “Eine Neue Handschrift der Taula general von Ramon Llull”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 92 , n. A
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1060
Location in volume ff. 75ra-76rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS text: [ 75ra] Un senyor rey qui be enten | Se marauela molt souen … [ 76rb] … Lo qual uos senyer enamor | De samor e mj peccador | AMEN
Poetic Stanza 200 vv.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05