Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1724
Name Jaume Manescal (Mossèn), Ciutadà de Barcelona
Sex H
Title Ciutadà de Barcelona
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Affiliation llibreter
Patron or publisher of manid 1988 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Record Status Created 1991-06-03
Updated 1999-09-12