Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1723
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Codices Latinorum Monacensis: Clm. 10516 | Antic O.99
Title of volume Jn hoc volumine continentur | Ars compendiosa dei seu diuina | libre que deu hom creure de deu ( al f. 1 prel. s/n, a ploma, lletra d'inicis del s. XVII (probablement))
Copied 1391 - 1410 (Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 s/n + 1-96 + II (foliació moderna a ploma en xifres aràbigues)
Collation 114 2-712 86/4. Segons Perarnau, el foli preliminar podria ser part del quadern final, incomplet, essent la parella de l’actual f. 88
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
52 línies (f. 91rb)
Size pàgina 278 × 210 mm (f. 91)
caixa 200 × 141 mm
columna 200 × 60/60 mm
relligadura 290 × 220 mm (pla anterior)
Hand gòtica textual catalana de diverses mans
Watermark campana (als ff. 5-62,) (Briquet 4076, Reggio Emilia: 1402, var. Pavia: 1400, Perpinyà: 1418;)
campana (als ff. 63-93,) (Briquet 4034, Montpeller: de 1400, var. Lucca: 1402-7, Fabriano: 1418)
Pictorial elements Caplletres: vermelles, llevat una del f. 95va en blau, de tres unitats de pauta, llevat de la primera que és de sis. Sense decorar (a la part catalana)
Caplletres: primera inicial en vermell i blau ornamentada amb motius geomètrics en marró i verd; caplletres vermelles fins al f. 46v i entre els ff. 53v i 56r; espai en blanc per a les que havien d’anar en tinta blava (a la part llatina)
Rúbriques en vermell. Les del tractat català amb lletra “gòtico-bastarda de tipus nòrdic, escairada i punxeguda” (Perarnau, p. 212)
Calderons en vermell en la part catalana i vermell i blau fins al f. 43rb
Tocs de color en tinta vermella
Altres: les primeres paraules de cada apartat als ff. 1-2r duen lletra de cos més gran de tipus fracta, safranades, la resta sense safranar. En la part catalana, els inicis de capítols no es marquen amb lletra diferent
Other features Justificació: a tinta morada, tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: no es veuen, probablement situades a prop del tall
Reclams: horitzontals centrats amb una decoració mínima en la mateixa tinta
Signatures: sense signatures de quadern
Condition volum afectat per la humitat i fongs als marges, especialment als inferiors. Segons Perarnau, foliació del s. XVI o inicis s. XVII. Són en blanc el f. 96r-v i el preliminar, llevat de l’anotació que hom afegí posteriorment sobre el títol
Binding antiga en pell, de la biblioteca palatina, però sense armes daurades. Llom amb cinc nervis i filets als plans i als entrenervis. Guardes contemporànies a la relligadura
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina VI.1322 (a la guarda captiva anterior, a llapis: “Ex Bibl. Palatina Mannh. | No VI. 1322”)
München: Biblioteca Estatal de Baviera (segell a tinta negra dins d’un òval als ff. 1 prel., 1r i 95va: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated Texts Conté als ff. 1-90vb, texid 10984 Ramon Llull, Ars compendiosa Dei, escrit 1308-05 llatí
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:118-21 , n. 24
Note esmenes del copista i, en la part llatina, senyals d'atenció fets per lectors. Al primer entrenervi etiqueta antiga de paper que no es pot llegir, però duia una signatura semblant a la que es troba al cinquè entrenervi (potser coincident amb la que hi ha enganxada a la guarda captiva anterior): “Cod. lat. | 10516”; al sisè entrenervi (peu del llom), etiqueta de paper amb la signatura antiga “O | 99”, que es repeteix a llapis al verso de la segona guarda inicial

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1051
Location in volume ff. 91ra-95vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1702
Ramon Llull. Llibre què deu hom creure de Déu
Language català
Date escrit 1302-01
Incipits & explicits in MS acc.: [ 91ra] Deu per vostra veritat virtut he amor comensa aquest libre lo qual apelam libre que deu hom creure de deu
tit.: Del prolec
prol.: C6om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son tenguts a creure de deu … En tal manera que si hom no deuia creure dell aquelles coses quen direm contradiria hom ala diffinicio damunt dita
tit.: De substancia
text: H4om deu creure que deu sia substancia e no accident … [ 95va] … E aço es per la gran concordança que es enfre [sic] fe e sciencia la qual gran concordança es significada en la sagrada pagina per lo propheta quj diu si no creets no entendrets a significança que per fe hom enten deu
colofó: Feu Ramon [f. 95vb] aquest tractat a honor de deu en erminia en la ciutat de aleas en lo mes de gener en lanyn de la jncarnacion de nostre senyor deu ihesu christ .M.CCC.j. lo qual tractat sia Recomanat adeu amen
Note segueix una llista de conceptes en llatí acompanyats per una numeració: “Prjncipia & regule 1 (…) Questio 30”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05