Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1722
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1071 | Antic R.L. 123 (catàleg) R. 3.40 (llom)
Title of volume B. Lull | de | gentili | et 3 sapi. ( al llom)
Copied 1301 - 1350 (Bonner)
1351 - 1400 (García Pastor)
1401 - 1500 (Alós-Moner)

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 76 (= I + ix-lxxxii + I)
Collation 1-88 910; reclam centrat i decorat, de vegades tallat pel relligador
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 10ra)
Size pàgina 186 × 130 mm (f. 10)
caixa 138 × 100 mm
columna 138 × 45 mm (f. 10ra)
Hand gòtica francesa semi monacal (García Pastor)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a les caplletres -algunes de grans dimensions-, amb lletretes al marge, les de gran format de vuit i nou unitats de pauta, altres de quatre i les més petites de dues
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Altres: epígrafs en vermell
State caixes a punta seca amb línies de guia per als renglons; primera línia de la justificació en blanc; règim complet de perforacions als marges, inclinades i dues perforacions visibles, de la mateixa forma, al marge inferior assenyalant el límit interior de les columnes
Condition volum incomplet, manca un quaternió al començament on serien els arbres; guardes de paper. Els ff. lxxxi-lxxxii són en blanc, llevat del verso del darrer; disposa d'una foliació antiga en xifres romanes feta a ploma
Binding pergamí sobre cartó, dels anys 30, amb dues tanques de cordill; talls jaspiats en vermell i marró
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans (opinió d'Obrador)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (2001), Llibre del gentil e dels tres savis xxv
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 148 , n. 1071
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 171-2
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 74 , n. XIV
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 172-3 , n. XX
Note al f. 82v hi ha uns “aforismes” en català, provençal i llatí, transcrits per una altra mà. Al capdemunt del primer foli “núm. 14”, podria ser una antiga signatura. Al f. lxxxiiv s'han copiat quatre refranys, el primer de molt mal llegir i el darrer en llatí, transcrivim els II-IV: II. “qui ben se voyt ben se conoyos | qui bem se conoyos pauch se priza vere que sau mirant diuiza”; III. “Tant am mon enemich que mal nom faça | Com mon amich que prou nom cenya [?]”; IV. “Felix qui pena corrigit ex aliena | felix quem faciunt aliena pieta [?] cantum
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001043 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1047
Location in volume ff. ixra-lxxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1700
Ramon Llull. Llibre del gentil i dels tres savis
Language català
Date escrit 1273 - 1275 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ ixra] que per aquela influencia uenga gracia e benediccio al cors huma … e que sia perdurable per tots temps
rubr.: De granea poder
text: [e]N natura se couenen granea e poder … [ lxxxrb] … e per la onor del qual nouelament es treladat. Lo qual libre es raho e manera a inlumjnar torbat entejment e a despertar los graus qui dormen & a entrar en paria e en conexensa de estrayns e priuats. Demanant qual lig lur es semblant quel gencil [sic] aia triada per eser agradable a deu
epíleg: Qui aquest libre a dictat e escrit e qui aquest libre ligira e guardam en la gloria de deu sia agradable e en aquest mon sia guardat deles ujes per les quals uan a foc jnfernal tots aquels qui son en la jra de deu
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domino ujuat
Condition acèfal
Note Perarnau no el cita
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02