Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1722
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/16623 | Antic R-16623
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558
Location in witness ff. 1-16 prel. + i-ccliiiiv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA, O DEscripcio dels fets, e hazanyes del INCLYT REY DON IAVME PRIMER Rey Darago … Es libre molt antich, e ab tota veritat scrit, e digne desser vist per aquells qui ab tota veritat desijen saber los fets de la corona Darago, e del regne de Sicilia. Ara nouament stampat. En Valencia, EN CASA DE LA VIVDA DE IOAN MEY FLANDRO. 1558.
tit.: [ 2 prel.] ALS MOLT MAgnifichs senyors mossen GuilLEM RAMON CATHALA GENERos, Pere Ioan Nauarro ciutada … Phelip Mey stampador de dita ciutat. S.P.
carta: M7OLTS dies ha que lo magnifich en Bernat Simo ciutada desta ciutat, … [ 2v prel.] … com per vostres Senyories es desijat. De Valencia, e de Giner deeset. Any. 1558. D. V. S.es. Molt affectat seruidor que ses magnifiques mans besa, Phelip de Mey stampador
tit.: [ 3 prel.] Taula en la choronica del MAGNIFICH EN RAMON Muntaner ciutada
índex: [ 3ra] P7ROLECH en lo qual se recompten les gracies, que Deus feu al autor … [ 16vb prel.] … e en Comi Iutglars. fo. ccliiiij. [sic] Finis
tit.: [ i] PROLECH EN LO qual se recompten les gracies QVE DEVS FEV AL AVTOR E fa a tots aquells qui lamen de cor
prol.: E6N nom de nostre senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta mare madona santa Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, Amen. Per ço com es deute que cascu deja retre gracies, … [ iv] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela encarnacio de nostre senyor Deus Iesu Christ M.CCC.XXV.
tit.: [ ii] CAPITOL PRIMER com vna visio vench al llit den RAMON MUNTANER, E li feu començar aquest libre
text: V9N DIA stant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, … [ ccliiiiv] … e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. LAUS DEO
colofó: FONCH STAMpada la present Chronica de manament, e prouisio dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne, e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro, en lany 1558
References (Most recent first) Muntaner et al. (1844), Chronik des edlen En Ramon Muntaner (reprodueix aquesta edició)
Note al final del pròleg hi ha una “Taula per inteligencia del cap. 2”
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2012-01-28