Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1720
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Jaume Riera i Sans
Title Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Date / Location 1990-92:
Source of Data for Works texid 1022 Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289
texid 1026 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions de Catalunya, promulgat 1402
texid 1029 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
texid 1030 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica en favor dels canvis i actes mercantívols, promulgat 1424-10-02
texid 1023 Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329
texid 1051 Desconegut, Bíblia de València (tr. Desconegut), traduït 1360 a quo [?]
texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
texid 1098 Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist i sobre els dolors que soferí la gloriosa Verge Maria en, escrit 1350 [?] - 1450 [?]
texid 1102 Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem
texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
texid 1127 Desconegut, Dispensaçió de la senyora de Moxén, escrit 1371 a quo
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 1501 Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]
texid 1060 Guillem de Lanícia, Camí de salvació o jornada de salut (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1450 [?]
texid 1020 Ibn Wafid, Llibre de les medicines particulars (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350
texid 1109 Joan de Burs… Profecies, escrit 1412
texid 1129 Jofre de Foixà, Doctrina de compondre dictats, escrit 1280 - 1300
texid 1067 Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó… Capítols de la Cort de Perpinyà, promulgat 1350 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 38 Ed.: Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.. València: Universitària, Bh CF/4 (20). Barcelona?: Pere Miquel, 1493 ca. - 1495.
cnum 63 MS: Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 109 (i), 1301 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1927 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5. Barcelona:, 1301 - 1400. Desconegut, Cronicó, escrit 1281 d.
manid 1007 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 485. 1421 - 1460. Desconegut, Ordenació de sagramental, escrit 1401 [?] - 1490 [?].
manid 1022 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216. Ramon de Planas, 1391 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona, Constitució de pau i treva (tr. Desconegut), promulgat 1228-12-27.
manid 1075 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1494. 1491 - 1500. Desconegut, Oració. Contra mal temps, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
copid 1290 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-25. Barcelona: Pere Posa, 1494-07-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1047 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 20. 1501 - 1600. Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500.
manid 1109 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 65. Barcelona[?]:, 1391 - 1441 ad quem. Consell de Cent, Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona, promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo.
manid 2041 MS: Collbató: Joan Rogent. 1391 - 1400. Desconegut, Mirall del pecador (tr. Desconegut…), traduït 1390 [?] - 1417 ad quem.
manid 1102 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/6660. 1451 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1008 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10185. Genesius, et al., 1432 a quo - 1443 ad quem. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1090 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10265. 1426 - 1458 ad quem. Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1139 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 353. 1376 - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1006 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Z.III.14. 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1031 MS: Saragossa: Capitular, 25/62. 1301 - 1350 [?]. Sulaiman ibn Harith al-Quti, Llibre de la figura de l'ull (tr. Joan Jacme), traduït 1378 [?] - 1379 ca.
manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.
Source of Data for References bibid 1037 Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
bibid 2798 Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes
bibid 1043 Coromines (1959), “The Old Catalan Rhymed Legends of the Seville Bible”, Hispanic Review
bibid 2799 Grahit i Papell (1872), “Mostra de quatre manuscrits del segle XIV”, La Renaxensa
bibid 1724 Miret i Sans (1909), “Notes biogràfiques d'en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sa Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIIIa centúria”, Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó dedicat al rey en Jaume y a la seua época. Ab lo patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona = Congreso de Historia de la Corona de Aragón dedicado al rey D. Jaime y a su época. Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona
Record Status Created 1991-03-20
Updated 2011-12-30