Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1720
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1002 | Antic R.L. 140 -catàleg- R. S. 29 -llom-
Title of volume R. S. 29 | B. LULLUS | de | Sta Maria ( al llom)
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + I-IV + 1-160 + I
Collation 14 2-218; reclam horitzontal al marge inferior dret
Page Layout 27 línies (f. 2)
Size pàgina 163 × 115 mm (f. 2)
caixa 113 × 81 mm
Hand gòtica, sembla d'una sola mà
Watermark corona corona damunt d'un escut -només es veu una part- (als folis de guardes)
Pictorial elements Altres: caplletres en vermell o blau, amb decoració afiligranada (excepte la del pròleg) en vermell o vermell i violeta que, en alguns casos, s'estén pel marge, epígrafs en vermell; calderons alternen vermell i blau; tocs safranats en algunes lletres
State justificació de règim complet a mina de plom, amb primera línia en blanc; cinc perforacions, a les línies mestres del pautat
Condition la foliació antiga en xifres aràbigues feta a ploma gairebé ha desaparegut per complet pel relligador; com a d'altres manuscrits d'aquesta biblioteca hi ha una foliació moderna que compta els fulls de 10 en 10 a llapis. Els primers i darrers fulls estan deteriorats per la brutícia; alguns folis retallats, però sense afectar el text. El primer foli és en mal estat i enfosquit per haver servit de coberta. De fet, el text del primer foli ha estat copiat per una mà posterior, al revers de la quarta guarda inicial. Aquesta guarda també inclou una anotació sobre el contingut del volum. La primera guarda és en paper i les quatre que segueixen són en pergamí; mentre que la guarda posterior també és en paper
Binding en pergamí flexible, amb restes de tanques, i despresa del llom; afectada per bibliòfags. Primera i darrera guardes de paper, les altres de pergamí. Tall jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans (ex-libris a la primera i tercera guarda i als ff. 1 i 160v: “De la Llibrería del Con.t de N. P. S. Francesch de Palma”)
Antoni Serra (ex-libris primera guarda de pergamí: “Ext. Anthonii Serra als. Sagui. Liber de laudibus beatae virginis mariae cum horis et aliis”)
Associated Texts Conté inicialment contenia altres obres com texid 1673 Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria en rims, escrit 1276 - 1285
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 136 , n. 1002
Catalogat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 121
Catalogat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Tractat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 175 , n. XXVIII
Tractat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits xiii-xiv , n. Ms. A
Note els paràgrafs del text van numerats al marge (numeració original). Una mà posterior deixà diverses anotacions als folis 33-34v. A la primera guarda, sota l'ex-libris de A. Serra s'ha anotat núm. 152, probablement aquest número correspon a una antiga relligadura. Al verso de la quarta guarda, es copia l'inici de l'obra, és a dir, les rúbriques o títols i el pròleg (el que hi ha al f. 1 del text) suposadament per la dificultat de llegir una pàgina tan bruta
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000968 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1043
Location in volume ff. 1-160v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1698
Ramon Llull. Llibre de santa Maria
Language català
Date escrit 1290
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] Maria mare de Deu uerge gloriosa … lo qual apellam per uostra amor libre de sancta Maria
prol.: Del prolech Q7uestions diffinicions lausors oracions … [ 9] … entencio eximples per honor de nostra dona
tit.: De bondat
text: D4ona lausor dix lermita nostra dona es bona don uos deman que es bondat … [ 160v] … e amor he membrança e conexança de nostre senyor iesuchrist e de maria dona sancta Maria. Deo gracias. Amen
References (most recent first) Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. base de l'ed.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2848
Location in volume f. 160v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1675
Desconegut. Hores de santa Maria
Language català
Date escrit 1330 - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160v] Comencen les hores de sancta maria uerge gloriosa compostes per Ramon
Note només es conserva la rúbrica i el reclam, que indica que el text havia de continuar; no s'ha conservat cap vers
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05