Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1720
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1479
Bernat Desclot. Crònica de Pere el Gran
Language català
Date escrit 1283 a quo - 1295 ad quem
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1621
Copied Antoni Arbona para Jaume Ramon Vila, 1600-07-02 - 1600-08-23
Location in witness ff. 1-206
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Caronicas o Conquestas dels dos darrers Comtes (…) compostes o ordenades per en Bernat Desclot fetes copiar de vn libre antich de pregami … per lo molt Reverent senyor Jaume Vila Preuere. Scrites per mi Antono Arbona Mallorqui en los Mesos de juliol y Agost del any .1600
intr.: [ 2] Transumpto del libre que scrigue Bernat Declot … Parla lo Auctor de quins Comte y Reys tractara en la present chronica
text: A7ci comença lo Libre queen Bernat Dezclot Dicta e scrich deles grans Batalles … [ 199] … lo dol e desconfort que romas en la terra. Deo gratias. Finito libro sit laus gloriaque Xristo Amen
colofó: [ 199v] Fonc scrit lo present Llibre per mi Antoni Arbona … e fonch scrit ab meny de dos Mesos ço es desde dos de juliol fins a 28 de Agost del any 1600
índex: [ 200] Taula dels Capitols del Present llibre … [ 206v] … Cap. 168 (…) que fo fet per lo dit Rey [Fol. 193]. Laus Deo
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2011-10-14