Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1719
Authors Ramon Llull
Titles Taula general
Taula general de totes ciències
Tabula generalis
Date / Place escrit Tunis 1293-09 - 1294-01
escrit començat a Tunis i acabat a Nàpols 1293-09 - 1294-01 (Fidora et al.)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.11
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 163-4 , n. 53
Editat a: Llull et al. (2003), Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXVII
Editat a: Llull et al. (1990), Breviculum seu Electorium parvum Thomae Migerii (Le Myésier) 312-4, 317-9 frg.
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:191
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 145-8
Editat a: Llull et al. (1932), Art Demostrativa. Regles Introductories. Taula General 16:297-522
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 436-7 , n. 164
Note hi havia un exemplar en la biblioteca del rei Martí, “Deus en virtut… sol staue en vn verger”, expl. “Et congres es loma e lo bo”
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1085
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, Cat. 12 (BITECA manid 1732)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 1-167
Title(s) Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deu bo en enternjtat de ta gran bonea comensa la taula general de totes sciencies
tit.: Del prolech
prol.: [c]3omper que aquesta taula es general es car es de generals comensamens … [ 2] … conseruant aquells comensaments lurs diffinjcions e ales regles generals e questions lurs materies
tit.: Dela djujssio desta taula
índex: [d]2Eparteixse esta taula en .v. distinccions … Qujnta es de questions
tit.: Dela prjmera distinctio
text: [a]questa distinccio es departida en .iiij.a figures … [ 167] … Encara comanam aquesta sciencia en custodia dels angels e dels sancts de gloria gloriejats en la gloria de deu
epíleg: Començada fo esta sciencia en mar en lo port de tunjs … en la Ciutat da napols ahonor de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Marja. A.M.E.N. Deo gracias
colofó: Ffinito libro sit laus glorja christo. Quj scripsit scribat semper cum domino viuat
ID no. of Witness 2 cnum 1086
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi lat. E. IV 118 (BITECA manid 1660)
Copied 1391 - 1410 (Massó)
1401 - 1500 (Inventari Chigi)
Location in witness ff. 17-99v ff. 13-95
Title(s) Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Tabula generalis magistri Raymundi llull
rubr.: Aquest libre es apellat Taula general feta e ordonada per lo Reuerend mestra Ramon lull dela Ciutat de Mallorques al qual per la gracia del sant sperit fonch donada plenitut deles set arts liberals e de altres sciencias \de philosofia e de taulagia/ e aquesta taula es general a totes sciencies : Deo gratias amen
text: [ 19] Deus bone in virtute tue magne bonitatis incipit Tabula generalis ad omnes sciencias … [ 99v] … diligetur deu
Note Al f. 13v hi ha 4 figures, una d'elles giratoria. En català només la rúbrica, la resta és en llatí. Als ff. 17v-18v hi ha cercles lul·lians i una taula en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 1083
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1103 (BITECA manid 1725)
Copied Guillem Pagès (Soler), Desconegut (Soler), 1391 - 1410 (Obrador)
Location in witness ff. 3ra-74ra
Title(s) Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra] Deus bo en uirtut de ta gran bonea comensa la taula general de totes sjencies […] el prolec
prol.: S3O per que aquesta taula es general … [ 3va] … e a les regles generals questions lurs natures
tit.: De la diujsio desta taula
text: D2Epartex se esta taula en .v. distjncions … [ 72vb] … e dels sans de glorja glorjejatz en la gloria de deu
epíleg: Comensada fo esta sciencia en mar en lo port de tunjsio [sic] migant Setembre en lany de lencarnacio .m.cc.xc.iij. E fo fenjda en aquel ayn metex en les octaues de Epifanja in ciujtate Neapolis a honor de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Maria. Amen
colofó: Finjto libro sit laus et gloria christo
rubr.: [ 73ra] De les condicions del primer coronel de la taula
text II: b.c.d Aquesta bonea qui es eternal es gran … [ 74ra] … ab differencia en bondat que ab menorjtat
References Stegmüller (1962-67), “Eine Neue Handschrift der Taula general von Ramon Llull”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 92 , n. A
ID no. of Witness 4 cnum 1087
City, library, collection & call number Roma: Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca, 44.A.3 (BITECA manid 1300)
Copied Ciutat de Mallorca: 1481 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. cclxxviva-cclxxviiiirb
Title(s) Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
Incipit & Explicits text: [ cclxxviva] [Q]2VALS colors han los elamens simples La solucio es aquesta … [ cclxxviiiirb] … sants de gloria glorieiats en la gloria de Deu: | AMEN
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 1084
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 11 (Biblioteca March) (BITECA manid 1647)
Copied 1491 - 1520 (Mahiques)
1491 - 1510 (Pérez Martínez)
Pisa: 1307-01 [?] (ff. 1-13 Art breu segons Alós-Moner)
Location in witness ff. 14-73v
Title(s) Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01
taula, f. 14
Incipit & Explicits text: [ 14] L4o per que aquesta taula es general es car es de generals comensaments e de generals regles e questions … [ 72vb] … E axi com sentit qui es aço que hom sent e axi deles altres coses semblants a aquestes
colofó: [F]2enida es aquesta art per gratia e haiuda de nostre senyor deu la qual es molt proffitable e exalta lo enteniment sobre les altres (…) Encare comanam aquesta sciencia en custodia dels angells e dels sancts de gloria gloriejats en la gloria de deu. Comensada fo aquesta sciencia en mar en lo port de tuniç mingat setempbre en lany dela jncarnacio M cc xc e tres e do finida en aquell matex ayn en les buytanes de Ephiffania domini en la Ciutat de Napols a honor de nostre senyor deus e de nostre dona sancta maria. Deo gracias.
Condition incomplet
References Stegmüller (1962-67), “Eine Neue Handschrift der Taula general von Ramon Llull”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1 92 , n. B
Note manca el final
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16