Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1719
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Cod. Hisp. (Cat.) 58
Title of volume TRIANGULATU | CIRCULI | L. CATAL. ( teixell de pell vermella, amb daurats)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (J. Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-125 + I (fol. mod. a ploma amb xifres aràbigues)
Collation a-k12 l3/2
Page Layout 29 línies (f. 3)
Size pàgina 288 × 200 mm (f. 3)
caixa 195 × 140 mm
pàgina 291 × 201 mm (J. Perarnau)
caixa 192 × 145 mm
relligadura 296 × 205 mm
Hand gòtica rodona
Watermark unicorn rampant de cos sencer (semblant a Bofarull 690)
Pictorial elements Caplletres: la inicial, de tres unitats de pauta, la resta de dues unitats de pauta, amb lletra de guia, algunes d’elles amb decoració afiligranada que s’estén pel marge. Les caplletres alternen vermell i verd (originalment eren blaves, però per la transformació del pigment han esdevingut un verd turquesa)
Rúbriques en vermell
Calderons alternen vermell i verd
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: dues perforacions rodones al marge exterior dret
Reclams: horitzontals en el centre del marge inferior, dins d’un rectangle traçat en vermell
Signatures: signatures alfanumèriques (lletra + xifra en romans)
Condition primer foli trencat; tinta corrosiva que en alguns folis s’ha menjat el paper dificultant la lectura del text. Volum restaurat, encartat. La restauració es va fer el novembre del 1962, segons consta en una etiqueta enganxada a l’angle inferior esquerre de la coberta posterior (“N. 2534. Ausgang: Nov. 1962 | I. Schäden: j, k, l, r, w, za, zn, zo | II. Behandlung: 5, 6, 8, 25, 29, 37, 38, 40, 47 | III. Besonderheiten: [en blanc]”). Algunes taques d’humitat. El primer i el darrer foli també estan numerats, però a llapis, en xifres aràbigues
Binding antiga, en pell marró, amb cinc nervis al llom, i ferros daurats que representen les armes de la biblioteca palatina
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina X.1748 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura i a l’interior de la coberta anterior, al marge inferior, anotació a llapis: “Ex Bibl. Palatina Mannh. | No. | X. 1748”)
München: Biblioteca Estatal de Baviera 1803 a quo (als ff. I i 125v, segell ovalat estampat de la biblioteca règia: “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:55-6 , n. 8
Catalogat a: Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae regiae Monacensis, 7. Codices gallicos, hispanicositalicos, anglicos, suecicos, danicos, slavicos, esthnicos, hungaricos complectens, 2. Codices Hispanici (1858) 89 , n. 602
Note correccions al marge i entre línies. J. Perarnau indica la similitud entre aquesta lletra i la que va copiar el Ms. Hisp. 52, potser obra ambdós de la mateixa mà. A l’interior de la coberta anterior, a l’angle superior extern, hi ha una etiqueta enganxada amb la signatura actual del manuscrit, escrita a ploma negra (“Cod. hisp. 58”). Al foli de guardes, al marge superior, “Cod. hisp. 58” anotat a llapis. Entre la coberta anterior i el primer foli de guardes es conserva un bocíí de paper (a manera de punt de llibre), on hi ha anotat a ploma, al marge superior: “Pap. Hisp. | Lullus | Saec. XV”. Novament apareix apuntada la signatura a llapis al foli 1, marge superior; al costat de la rúbrica hom afegí a ploma al segle XVII-XVIII “Habetur et latine”. Al marge superior, a llapis vermell “Cop.”. Segons la Base de Dades Ramon Llull, aquest manuscrit és el 191 de l’inventari d’I. Salzinger de 1718. Al teixell, a la part superior, etiqueta de la biblioteca amb la signatura actual del manuscrit escrit el numeral a ploma
Internet http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00009623/images/ vist 2015-04-20

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1042
Location in volume ff. 1-125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1697
Ramon Llull. Llibre de quadratura i triangulatura de cercle
Language català
Date escrit 1299-06
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] Deus glorios ab uostra gracia veritat e ajuda ençerchar uolem quadratura e triangulatura de çercle
text: E3ncerchar quadratura e triangulatura de cercle uolem tenjr la manera dela art general … [ 125v] … les quals son en axi vbertes com la mar a rebre les aygues e guart deus aquells quj daço han poder e no y han diligençia
colofó: Ffinjt es aquest libre en paris en layn de Mill .cc.xcix. enlo mes de juyn lo qual libre coman en la custodia de nostre senyor deus jhesu crist. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-04-20