Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1718
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-2462 | Antic 2-K-8
Title of volume LA | QUADRATURA | DEL CIRCULO ( al teixell)
Copied 1400 ca.

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 70
Collation I2 II-VIII8 IX10 X8 XI5; reclam horitzontal centrat, i són visibles restes de signatures de quadern alfanumèriques en alguns folis
Page Layout 2 columnes
37 línies (f. 3ra)
Size pàgina 290 × 205 mm
caixa 215 × 150 mm
columna 215 × 65 mm (f. 3ra)
Hand semigòtica del s. XV (Beltran)
Pictorial elements rúbriques en vermell, caplletres alternant blau i vermell amb decoració afiligranada; a l'inici hi ha dos folis amb figures
State pautat punta seca i mina de plom (els renglons), primera línia en blanc
Condition entre els ff. 58 i 69 s'ha posat un plec de 10 folis de paper en blanc, quan en realitat la llacuna sembla ser només de 8 folis (un quadern); són en blanc els ff. 2v, 80v i 81v. El volum té dues foliacions modernes, la més antiga omet els folis en blanc que segueixen al f. 58
Binding del s. XVIII, pasta valenciana amb ferros daurats i talls jaspiats en blau
Associated persons al primer full duu notes de mà del s. XVIII, la primera, anònima, atribueix el text a Arnau de Vilanova, metge
la segona, que atribueix el text a Llull, és de Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) (Massó)
una nota al darrer full del volum cita a Morell (Mestre) (“A mestre Morell que deu guarde”)
Associated Texts al f. 81rb es copia texid 2730 Lucas, Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?] llatí
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Facsímil: Fotocòpia de quatre folis del manuscrit II/2462 (Ramon Llull,Llibre de quadratura…) de la Biblioteca de Palacio a Madrid (1998)
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Tractat a: Gimeno Blay (1995), “Copistas y “committenza” de manuscritos en catalán (siglos XIV-XV)”, Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento della stampa. Atti del seminario di Erice. X Colloquio del Comité international de paléographie latine (23-28 ottobre 1993) 170
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 2:488
Catalogat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 19-22 , n. VII
Note a la nota de Mayans es llegeix: “Lo antedicho no es cierto: el autor de esta obra es Ramon Llull (…) De este libro habla el Dr. Agustin Sales en el Juïcio, que precede al Diccionario de Carlos Ros. Muerto Sales passo este codigo a nuestra mayansiana. Entonces aun no auia imaginado que su autor era Vilanova, i murio sin saber que era de Llull” (f. 1). Al peu del f. 58v hi ha una anotació en llatí feta per una mà del s. XVIII: “Desunt quaestiones caeterae de Confirmmatione = Sacra Eucharistia = Ordine = Paenitentia = extrema Vnctione = Papa = Cardinalibus = Episcopis = Capellans prosequitur”. Trobem al volum alguna correcció marginal del copista, però no sembla tenir anotacions de lectors

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1041
Location in volume ff. 1va-2rb (figures) + 3ra-80rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1697
Ramon Llull. Llibre de quadratura i triangulatura de cercle
Language català
Date escrit 1299-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2ra] Deus glorios a vostra honor e ab vostra gracia veritat e aiuda ensercar volem quadratura e triangulatura de cercle
text: A5 ensercar quadratura … [ 69rb] … e garden si aquells qui d'ayso an poder e no y an diligencia
colofó: Finit es aquest libre en paris en l'any de Mcc noranta e ix. en lo mes de juny. Lo qual libre coman en la custodia de nostre senyor deus Jesucrist
Note Perarnau no l'esmenta i quan Massó diu que l'obra acaba al f. 69 és perqu
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-10-26