Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1717
Authors Ramon Llull
Titles Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus
Liber de Affatu
Affatus
Incipit & Explicits text: A encercar seny no conegut per los antics encercadors
Date / Place escrit Napoli 1294-04-17
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.12
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 164 , n. 56
Reproducció: Llull (1998), El sisè seny (fotografies del Cod. Hisp. Cat. 60 de München)
Editat a: Dagenais (1976), “Lo Sisen Seyn: Ramon Llull's Theory of Communication”, 167-205
Editat a: Perarnau i Espelt (1983), “Lo sisè seny, lo qual apel·lam affatus de Ramon Llull. Edició i estudi. En apèndix, edició del també lul·lià Liber de locutione angelorum”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:191
Editat a: Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC
Ed. parcial en: Probst (1912), “Caractère et origine des ideés du Bienhereux Raymond Lulle (Ramon Lull) [tesi]”, 332-4
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1077
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 60 (BITECA manid 1641)
Copied 1301 - 1350 (Perarnau)
1401 - 1500 (Probst)
Location in witness ff. 93ra-101rb
Title(s) Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
Incipit & Explicits acc.: [ 93ra] Deus ab vertut dela tua sanctedat comensam a ensercar lo .vjen. senyn lo qual apelam Efatus
text: A3 ensercar senyn no conegut per los antjcs en sercadors deles coses naturals ede lurs secrets … [ 101rb] … es estada feta a el per los antjcs en sercadors de verritat en les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenit es aquest tractat enla cjutat de napols En lanyn dela encarnacio de Mil e .cc.xc.iiij enla vespra de pascha lo qual tractat es conpilat a Glorja e a honor de nostre seynor deus amen
ID no. of Witness 2 cnum 1078
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 53-56
Title(s) Ramon Llull, Lo sisèn seny, lo qual apelam affatus, escrit 1294-04-17
Incipit & Explicits text: [ 53] Per colps en la qual audibilitat … [ 56] … les coses naturals car tant de temps ha estat no conegut
colofó: Fenjt es aquest tractat en la ciutat de napols en lany de la incarnacio M.cclxxxxiiij. en la vespra de pasca lo qual tractat es compilat a gloria e a honor de nostre seyor [sic] deus … a gloria e honor de nostre senyor deus
Condition acèfal
References Llull et al. (1933), Art amativa. Arbre de filosofia, desiderat, escrits a Montpeller l’any M.CC.XC xx-xxi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-04