Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1715
Authors Ramon Llull
Titles Plant de Nostra Dona santa Maria
Vivia ab gran goig la Verge Maria
Plant de la Verge
Desconhort de Nostra Dona (Llull DB)
Incipit & Explicits text: Vivia ab gran gaug la verge Maria … A vos, Verge reïna, coman est xant damors
Date / Place escrit Ciutat de Mallorca 1275 ca. (Ramon d'Alós-Moner)
escrit 1290 - 1293 (Pring-Mill)
escrit 1290 - 1293 [?] (Fidora et al.)
escrit Napoli [?] 1294 [?] (Llull DB)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 12 12 12 12 12 12 12 12…: aaaaaaaa…
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.13
Editat a: Llull et al. (2012), Hores de nostra dona santa Maria. Desconhort de Nostra Dona 83-150
Editat a: Sari (2009), “Maria tra sciència e amància. La mariologia per i laici ed edizioni critiche del Plant de la Verge, delle Hores de nostra dona e delle Hores de santa Maria”, 147-83
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 163 , n. 51
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Vivia ab gran gaug la verge Maria [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 227 , n. 89.13 (Aa:3)
Editat a: Llull et al. (1988), Poesies 46-67
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:186
Editat a: Llull et al. (1958), Poesies 69-87
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1292-1301
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 199-216 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (1928), Poesies 52-68
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 134-145
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2426
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 69-76v ff. 68-75v
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Comenca lo plant de nostra dona sancta maria
text: A2Naua ab gran goyg la uerge maria | En ueser son deu fill que haut hauja … [ 76v] … Cantan pauc honrem son fill les agra maiors | A uos uerge regina coman est xant damors | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 9, 6 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 243-245, 336 i 354-355 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 2 cnum 2056
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 845 (BITECA manid 1727)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 43-50v
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
De la passio de Jhesuchrist e lo desconort que ac nostra dona de son fil
Incipit & Explicits rubr.: [ 43] De la passio \de ihesu crist/ e lo desconort que ac nostra dona de son fil
text: Viuia ab gran gaug la uerge maria | En uesser son deu fil que aut auia … [ 50v] … Car tan pauc onram son fil ara lagra amiors | A vos uerge reina coman est xant damors
Poetic Stanza 32 x 12
Note cada cobla va precedida d'una rúbrica
ID no. of Witness 3 cnum 1075
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness ff. 44v-52
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits text: [ 44v] A3Naua ab gran gaug la verge maria | E ueser son \deu/ fill que haut hauja … [ 52] … Car tan pauc honren son fill les agra maiors | A uos verge Reyna coman est xant damors
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 1 x 11, 3 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 281, 335 i 354-355 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 4 cnum 2061
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 37va-vb
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 37va] Comença lo plant de nostra dona sancta Maria
rubr.: Del prolech
text: [A]3Nanaua [sic] en gran gaug la verge maria | En veser son fill deu fill que haut hauja … [ 37vb] … Ab pauch no pers lo seny el cor vol esclatar | Senyors aquest meu vel playaus en ell pausar
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 7
Note manquen els vv. 88 i 152-384 de l'edició de Galmés. Al marge hi ha resums i alguna correcció
ID no. of Witness 5 cnum 2068
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cv-cxj
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] PLANT, DE LA, VERGE, MARIA
text: Anaua ab gran guag la verge Maria | a veser son Deu fill que haut hauia … [ cxj] … cant tam pauc honrrem son fill les hagra majors | a vos verge Regina coman est xant d'Amors
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 13 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189 i 354-355 de l'edició de Galmés. El f. cxjv és en blanc
ID no. of Witness 6 cnum 2083
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 306ra-309rb ff. 301ra-304rb
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 306ra] Plant de la Verge Maria Per Mestre Ramon Lull fet
text: Anaua ab gran gaug la Verge Maria | a veser son Deu fill que ahut auia … [ 309rb] … car tan pauch honren son fill les agre maiors | A vos Verge Reyna coman est xant de mors. | Laus Christo semper Viventi
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 2 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 281, 296, 335 i 354-355 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 7 cnum 2367
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 54v-60v
Title(s) Ramon Llull, Plant de Nostra Dona santa Maria, escrit 1275 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 54v] Comensa lo plant de Nostra Dona Santa Maria
text: Anava ab gran goyg la Verge Maria | En verser Son Deu fill que haut hauia … [ 60v] … Cantan [sic] pauch honrrem Son fill les agra majors | A Vos Verge Regina Coman est xant Damors | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 9, 6 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 243-245, 336 i 354-355 de l'edició de Galmés
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16