Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1714
City and Library Ciutat de Mallorca Museu de Mallorca
Collection: Call number Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n
Title of volume Mss. del any 1367 ( al llom)
Copied Barcelona: 1367-01-09

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 233 (= i-ccxxxiii)
Page Layout 2 columnes
25 línies
Size pàgina 284 × 218 mm
Hand cursiva diverses mans
lletra del s. XVI (4 ff. inicials)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en vermell i violeta o en blau i vermell, alternativament
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Il·lustracions alguns dibuixos assenyalen passatges del text
Condition relligat incorrectament; manca el f. 129 i els dos primers, substituïts per altres de més moderns. Cal llegir el text en l'ordre següent: 2-3, 38-65, 67, 5-37, 66, 68-72, 74, 73, 76, 75, 77-233 (alguns salts de la numeració estan assenyalats a notes). El verso del darrer foli és en blanc
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Pere Jordi Rossiñol (Floruit 1600 - 1610) 1600 [?] - 1700 [?] (f. 1 signatura)
Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana 6 1902 a quo
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2246 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 12 (March, 11). Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
References (most recent first) Tractat a: Llull et al. (1873-1904), Libre apellat Felix de les Marauelles del mon lo qual llibre feu mestre Ramon Lull de Malorques estant en la ciutat de Paris, lany de la Natiuitat de Nostre Senyor Deu Ihesucrist M.CC.LXXXVI y ha fet estampar per primera vegada en llengua catalana En G. Rosselló
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 99 , n. 757
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 177 , n. XXXIII
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 17-8 , n. Ms. A, base de l'ed.
Tractat a: Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Note Correccions marginals per una mà del segle XV
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1027
Location in volume ff. 1ra-233rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] Açi comenca la taula … feu mestre Ramon lull
índex: Lo primer libre qui es de Deu … [ 2rb] … Del segon ffelix
prol.: [ 3ra] [e]9n tristicia e en lenguiment staua vn hom en estranya terra … e en perills se metre per tal que a Deu fos feta reuerencia e honor
text: [ 3va] Com Felix fon partit de son pare … [ 233ra] … monge quj hagues aquell offici e que hagues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat glorifficat … ara e sens fi e tots temps
colofó: Aquest libre apellat ffelix \de marauillyes/ fo fait e acabat en barçelona dissap|te a .xi. dies de Janer del any de la natiuitat de nostre senyor M.ccc.lxvij
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 103-6
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-07-29