Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1713
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV
Source II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua
Source associated persons Antoni Ferrando (Ed.)
Place / Publisher València: Institut de Filologia Valenciana
Date / Location 8 1989: pp. 699-709
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 449.9 CONG-1 AB3
Santiago de Compostela: BUS: Filoloxía 449.9 CONG-1 AB3
Source of Data for Works texid 1418 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 1405 Aristòtil, Ètiques d'Aristòtil (tr. Guillem de Copons…), traduït 1418 ca.
texid 1573 Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
texid 2229 Brunetto Latini, Li Livres dou tresor, traduït 1300 - 1400
texid 1445 Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376 ? - 1400 ad quem
texid 1987 Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
texid 1475 Leo Napolitanus, Arxipreste, Història d'Alexandre (tr. Desconegut)
texid 2228 Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490
texid 2227 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
texid 1848 Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300
texid 1477 Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció)
Source of Data for Witnesses cnum 1773 Ed.: Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410. Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507.
cnum 489 Ed.: Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497. Barcelona: Olim Antoni Bulbena. València: Nicholas Spindeler, 1497-07-03.
cnum 1746 MS: Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.. Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030, 1399-08-26
cnum 1745 MS: Marcus Tullius Cicero, Paradoxes (tr. Desconegut), traduït 1400 ? - 1500 ?. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 296, 1401 - 1500
Source of Data for References bibid 1873 Alabart (1912), “Exposició sobre lo libre De civitate Dei de sant Agustí”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 1871 Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 1872 Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón
bibid 1010 Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3
bibid 3016 Chabás Bergón et al. (1985), El “Lunari” de Bernat de Granollachs. Alguns aspectes de la història de l'astronomia a la Catalunya del Quatre-cents [amb edició facsímil]
bibid 1714 Rico (1973), “Pedro de Veragüe y fra Anselm Turmeda”, Bulletin of Hispanic Studies
Record Status Created 1991-03-15
Updated 2011-04-05