Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1711
Authors Ramon Llull
Titles Proverbis de la Retòrica nova (Llull DB)
Date / Place escrit 1301 [?]
Language català
Text Type: Vers
Associated Texts Part de texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo
texid 11255 Ramon Llull, Retòrica nova, traduït 1303 a quo
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.50a
Editat a: Llull et al. (2006), Retòrica nova 153-63
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Proverbis fas d'ensenyament, [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits 386-9
Tractat en: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 606-7
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1037
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, O 87 Sup. (BITECA manid 1649)
Copied 1451 - 1500 (catàleg de la Biblioteca)
1401 - 1500 (Base dades Ramon Llull)
Location in witness ff. 63-64
Title(s) Ramon Llull, Proverbis de la Retòrica nova, escrit 1301 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Ramon Lull
text: No prechs deu mes per lo teu be / que per honor que li coue | Sies adeu obedient / e aura pau ton entenjment. … [ 64] … Aquell quj deu no vol amar / dels bens de deu no deu vsar | Cascun prouerbi es escrit / perço que en son loch sia dit | deo gratias
epíleg: justa cosa es que aquells que no volgue|ren mentre pogueren / que com vol|rran que no puguen / e axi feu penj|tencia en aquest mon mentre sou vius | fructuosa / y profitosa / per que lauors | aprofita al home la penitencia com ell | pot peccar / e no pecca
Condition fragment
Poetic Stanza 51 x 2
References Tractat a: Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits xvi (esp.) , n. Ms. O
Note Proverbis 175-225 de l'edició de Galmés. Cada apariat ocupa una línia d'escriptura. El text que nosaltres hem identificat com a epíleg ha estat escrit en prosa per una mà antiga, però posterior a la que copia els versos.

El text que transcrivim com a epíleg ha estat escrit en prosa per una mà antiga, però posterior a la que copia els versos.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-15