Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1710
City and Library Dublin University College Dublin Archives
Collection: Call number B-45 | Antic A-45 | Antic 2 | 45
Title of volume Libre de deu ( escrit al pla anterior, a ploma en tinta negra)
Copied 1301 - 1400 (Base de dades Ramon Llull)
1398 ca. (Hillgart, per semblança amb BNM MSS/4030 de 1398)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 31 (= I + 1-30)
Collation 1-38 46
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
38 línies (f. 3)
Size relligadura 285 × 200 x 20 mm (al pla anterior)
pàgina 283 × 196/201 mm (f. 3)
caixa 214 × 142/144 mm (f. 3)
intercolumni × 65/66 sup., 67/66 inc- mm (f. 3)
Hand gòtica molt acurada (a tot el volum)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell, amb decoració filigranada senzilla en el color de contrast, de 2 o 3 UP, al marge es veuen les lletres de guia deixades pel copista (a tot el volum)
Caplletres: secundàries en vermell (a tot el volum)
Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons alternen blau i vermell (a tot el volum)
Other features Justificació: a tinta de color marró molt clar
Pautat: amb línies de guia per als renglons que travessen l'intercoplumni; es correspon amb el tipus bàsic per a dues columnes que es correspon amb el 43 dels esquemes de Derolez, només arriben als marges del foli les línies fonamentals de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontal, situat cap a la dreta i emmarcat amb un traç de tinta (no es veuen a la reproducció fotogràfica)
Perforacions: menudes i rodones, situades a prop dels talls
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition foliació moderna en xifres aràbigues feta amb un numerador a tinta fosca, situada a l’angle superior extern, no numera el foli de guarda inicial, que segurament es trobaria enganxat a la coberta quan es procedí a numerar el volum; es va repetir el 22, però es va esmenar borrant-lo i marcant correctament el foli com a 23 (aquesta foliació no és visible a tots els folis de la reproducció del Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg). Una mà posterior a la còpia anotà a ploma “29’’ al marge superior extern d’aquest foli (errant, però, en el núm. total de folis del volum). En efecte, foliació moderna en xifres aràbigues. Visible a tots els fulls. Hi ha una taca d’humitat que afecta al marge superior del quadern final (ff. 25-30), dificulta la lectura d’algunes línies però no la impedeix i ha provocat que un bocí del f. 29v quedés marcat al f. 30r. A l’interior del volum hi ha algunes taques d’humitat de poca importància. Són en blanc els folis inicial de guarda i el foli 30 del final, que fou pautat.
Binding en pell marró amb decoració molt sencilla: marc fet per tres filets dobles verticals i dos d’horitzontals, al centre del pla anterior hi ha un estel de vuit puntes (dos quadrats superposats); al pla posterior es veuen els filets, però no el motiu central (el suport està molt desgastat); l’ànima de les cobertes és de cartó (en la part interior) i pergamí (en la part exterior), una rotura al pla posterior permet veure que hi ha cartó entre el pergamí i la pell. No es conserva el llom, i es poden veure els tres nervis dobles que subjecten els cinc quaderns. Al pla anterior hi ha quatre forats, agrupats dos a dos, que podrien haver servit per subjectar alguna mena de corretges o tancadors del volum.
History of volume Adquirit 1990 - 1993 (procedent de Dun Mhuire)
Previous owners (oldest first) Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi N. 43 Armar: 5 Num. 52 1872
Killiney: Convent of Dun Mhuire 1946
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Compari's amb manid 1472 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030. 1399-08-26. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Descrit per: Carrillo Rangel (2014), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2002), Ramon Llull Database = Llull DB 2002:2014
Catalogat a: Fennessy (1995), “The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney”, Dún Mhuire Killiney, 1945-1995. Léann agus Seanchas 167
Catalogat a: Hillgarth (1966), “Manuscritos lulianos de la Biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, Killiney, co, Irlanda”, Estudios Lulianos 76
Note Segons Hillgarth la lletra és molt similar a la de BN MSS/4030 (de 1398).

A les cobertes es veuen diverses signatures antigues: A-45; N 43 (de San Isidoro Roma); Arm. 5 Núm. 43 (a tinta al pla anterior, de San Isidoro Roma); 2 | 45 a les restes d’una etiqueta de paper, amb les xifres ratllades, enganxada al pla anterior).

En un full solt situat dins del volum consten dades sobre el volum (a màquina d’escriure): “FRANSCISCAN LIBRARY, Dún Mhuire, | Killiney, Co. Dublin. | ms. B 45”. A mà: “ filmed for Prof F Stegmüller | Dogmatisches Seminar der Universität | Freiburg 1 Br. Dec. 1958.” El f. I s/n és una guarda preliminar en blanc que duu al verso A 45 (a llàpis i tatxat). Al recto i al verso d’aquest foli segells a tinta ovalats de la Bibliotheca Killinkey: “BIBLIOTHECA | KILLINEY | FF. MIN. HIB. Aquest foli de guardes ara solt, estava enganxat a l’interior de la coberta anterior (romanen restes del color de la pell allà on estava pegat). A l’angle sup. extern del f. Iv de guardes sense numerar hom anotà aparentment amb bolígraf blau la signatura moderna “B 45’’. No hi ha títol al llom, que està molt deteriorat, es subjecta gràcies a una tira encolada en posició horitzontal que subjecta les dues cobertes damunt la qual hi ha una etiqueta menuda rodona de paper amb la signatura B | 45.

Signatures de quadern: al marge inf. del f. 2v hi ha una marca en vermell, podria ser “n 1’‘, però no ho corrobora cap altre indicació semblant, així que ho considerem una taca i no una signatura de quadern.

Algunes anotacions marginals afegeixen text oblidat pel copista, la posició del qual s’assenyala amb una marca (p. e. f. 4va) i també trobem esmenes per raspat (p. e. f. 9vb) i reposició del text perdut per causa de la humitat, deguda a mà posterior (ff. 26vb-27ra). No es veuen anotacions de lectura, llevat d’una manícula a tinta al marge del f. 11rb que assenyala l’inici de l’apartar .iiij. del capítol “Es demanat qual es deus’‘. El text ha estat revisat i hi ha correccions per raspat o esborrat (p. e. ff. 1vb, 8vb), per tatxat (p. e. ff. 2ra, 5ra), afegits al marge de textos oblidats (p. e. f. 4va).

El copista té el costum d’assenyalar amb un guió els mots partits a final de línia i de dilatar les lletres finals del rengló per tal de donar una imatge recular de l’àrea d’escriptura.
Als ff. 2ra-va una mà posterior a la còpia però contemporània ha afegit als marges el núm. que correspon a les divisions dels capítols “ij’‘ f. 2ra lín. 13, etc., car aquesta numeració fou oblidada en fer la còpia, tot i que es deixà l’espai suficient per al calderó. A partir del f. 2vb ja trobem tant la numeració (en la tinta del text) com el calderó en blau o vermell cada cop que comença una de les divisions menors del text.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1022
Location in volume ff. 1ra-29ra (facsímil)
ff. 1-30 (Hillgarth)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1693
Ramon Llull. Llibre de Déu
Language català
Date escrit 1300-12
Title(s) in witness libre de deu, f. 1ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Deus glorios per uostra amor fem | aquest libre appelat libre de deu
text: C3On la principal fi per que | home es creat sia deu men|brar entendre e amar. … [ 29ra] … car en est mon nol tenen | mes onrat. e que per tot lo mon | fos preicat conegut e amat
colofó: ¶ Fe|nit es aquest libre qui es de deu | Ecares seu sia per samor legit | entes eamat. publicat e guar|dat. Ees finjt en malorca la | ciutat en lomes de deembre. | en lany de M. e ccc. de la encarna|cio del fill de deu
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12520
Location in volume f. 29ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1693
Ramon Llull. Llibre de Déu
Language català
Date escrit 1300-12
Title(s) in witness libre de deu, f. 1ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29ra] Dela p\r/actica | ab que mostram solure questions | artificialment per aquest libre
text: C2on aiam promes en lo prolec | quehom pusca solre questions | peregrines segons la art e la manera | daquest libre de deu, per aso uolem | fer alcunes questions e trametren les | als locs on auem fetes les questions | damunt dites. E aso fem per so | que donem doctrina a solre questions | fetes de deu segons sa natura diuj|na. e segons la humana natura de | ihesu Christ… … [ 29vb] … on la | solucio es significada. ¶ Ffenjdes|son les questions agloria e loor| de nostre senyor deus ihesu Christ
colofó: Finjto sit laus et gloria Christo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-12-02