Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1707
Authors Ramon Llull
Titles Lògica nova
Incipit & Explicits text: Nós, considerant la vella lògica i antiga ésser apresa
Date / Place escrit Genova 1303-05
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.56
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 182 , n. 101
Editat a: Font Roig (1993), “El Ars luliana en la historia de la lógica”,
Editat a: Llull et al. (1998), Lògica nova 1-163
Tractat en: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 221-32
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:197
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 155-8
Note Llinarès pensa que el text original fou escrit en català
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1067
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 56 (BITECA manid 1678)
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1v-78v
Title(s) Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Arbre natural e logical
acc.: [ 2] Deus ab la tua benediccio comensam aquesta obra noua e breu on noua logica compilam
text: Nos considerant la veya logica e antiga esser apresa plenerament … [ 78v] … E ayso perla primera e la tersa especia dela regla de .c. e perla tersa de .d. es significat
colofó: Fenj aquest libre Ramon a lausor e a honor de deu en la ciutat de jenoa en lo mes de mayg .M.CCC.iij. de la encarnacio de nostro senyor deus jhesu christ. E fo translatada de latj en romans aquesta logica en la ujla de monpesler el mes de juliol .M.CCC.iiij. dela encarnacio de nostro senyor deu jhesu christ
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-10