Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1706
Authors Ramon Llull
Titles Compendium logicae Algazelis
Lògica del Gatzell
Lògica d'Algatzell
Lògica del Gazzali
Lògica del Gatzel
Lògica en rims
Déus, per far a vos honrament
Incipit & Explicits text: Deus, per far a vos honrament | de lògica tractam breument … a la Verge, qui hal cor meu, | de la qual nasch home e Deu
Date / Place escrit Montpellier - Mallorca (Altres) 1265 - 1271-02 (Fidora et al.)
escrit Montpellier 1271 - 1272 [?] (Llull DB)
escrit Montpellier 1271 - 1274 (Bonner - Badia)
escrit 1282 - 1287
Language català
àrab (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. I.1b
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 135-6 , n. 1
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Deus, per far a vos honrament [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 231 , n. 89.8 (Dc:38)
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:187
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 139-41
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 1-62 (ed. ref.)
Tractat en: Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 332-352
Subject FILOSOFIA
LÒGICA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1064
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10538 (BITECA manid 1645)
Copied 1381 - 1400 (ff. 1-138, 188-211 segons Perarnau)
1401 - 1410 (ff. 139-178 segons Perarnau)
1401 - 1450 (ff. 179-187 (Perarnau))
1491 - 1510 (f. 187 (Perarnau))
1351 - 1400 (Massó)
Location in witness ff. 127ra-138vb
Title(s) Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
Incipit & Explicits text: [ 127ra] Deus per far auos honrament | D2e logica tractam breument | Lo qual es compendi nouell | En mon entenjment appell … [ 138vb] … En comu passiu es mostrat | De situs uos dich sensual | Q2quatra [sic] cantons ha son corral
Condition incomplet
Poetic Stanza 1502 vv.
References Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 329-52 , n. Ms. M (base de l'ed.)
Note manquen els vv. 460, 1144 i 1505-1612 de l'edició de Galmés; per altra banda, el text dels vv. 295, 813 i 1146 de la mateixa edició s'ha copiat fora de la pauta d'escriptura. Alguns versos, com és l'inicial, estan en vermell com si es tractessin de rúbriques
ID no. of Witness 2 cnum 1065
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-6-41 (BITECA manid 1666)
Copied 1426 [?] - 1475 [?] (lletra)
Location in witness ff. 3ra-vb + 5ra-13rb
Title(s) Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra] S2Enyor ver deus tot poderos eternal a laor dela tua clemencia dela qual totes les gracies uenen E aconsolacio dels escolans desijants reebre e hauer benefici de sciencia logical lo present libell en pla rimat en la manera seguent fem
text: [D]4eus per fer a uos honrament | [D]E logica tractam breument | Lo qual es compendi nouell | En mon enteniment apell … [ 3vb] … Q2uatra son diffinicions | Ech uos lurs demostraments | Primers de efficiens
text: [ 5ra] Anjmes de cors compliment | Ffayt sens materia exament | Materia son li esament … [ 13rb] … Que mon nom no aus dexalar | En est tractat lo qual vull dar | Ala uerge quj al cor meu | Dela qual nasch home e deu | Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1604 vv.
References Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d30
Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 311-54
Massó Torrents (1913-14), “Adició a la Bibliografia dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 740 , n. d30
Note manquen els vv. 460, 928, 1137, 1142, 1222, 1259, 1304-1305, 1348 i 1444 de l'edició de Galmés; de més a més, es repeteix el v. 24 i s'interpola el vers “Donchs alcun escrjua sentjment no ha” entre les línies corresponents als vv. 1352-1353 de l'esmentada edició. Entre els ff. 3 i 5 hi ha un foli intercalat que duu una taula del volum
ID no. of Witness 3 cnum 1066
City, library, collection & call number Roma: Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca, 44.A.3 (BITECA manid 1300)
Copied Ciutat de Mallorca: 1481 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. cclviiira-cclxxra
Title(s) Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02
Incipit & Explicits rubr.: [ cclviiira] Aci comença la logica del gatzell
text: [D]2eus per fer a nos honrament | De logica tractant breument | La qual es dita del gatzell | Hon mon entendiment apell … [ cclxxra] … Que mon nom no aus dexelar | En est tractat lo qual vull dar | Ala verge quj al cor meu | Dela qual nasch home e deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 1603 vv.
References Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 329 , n. Ms. C
Note manquen els vv. 46, 99, 333, 460, 695, 937, 1348, 1408 i 1444 de l'edició de Galmés. Cada vers ocupa una línia d'escriptura, amb excepció d'algun cas puntual on una línia d'escriptura és ocupada per més d'un vers
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-27