Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1706
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1005 | Antic R.L. 9 (catàleg) R.L. 14 (llom)
Title of volume B. Raymundus | de Contemplatio|ne ( al llom)
Copied 1401 - 1410
1391 - 1410 (Obrador)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 192 (= 1-191 + I)
Collation 16 2-238 2410; reclams horitzontals centrats o al peu de la segona columna; restes de signatures de quadern alfanumèriques suprimides, generalment, per la cisalla del relligador
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. 8ra)
Size pàgina 374 × 275 mm (f. 8)
caixa 235 × 182 mm
columna 235 × 82/79 mm (f. 8ra-rb)
Hand gòtica rodona
Pictorial elements algunes caplletres bipartides de quatre, sis o vuit unitats de pauta, tot i que la majoria només ocupen tres unitats, en vermell o blau amb decoració afiligranada en violeta o vermell; els calderons i d'altres inicials senzilles són en blau o vermell; algunes lletres safranades, talls en vermell. La referència al llibre va al marge superior dels folis centrada en tinta vermella
State justificació a mina de plom, molt tènue, amb la primera línia escrita; deu perforacions oblíques assenyalant totes les línies de justificació, situades a prop dels talls
Condition el darrer foli de guarda és en blanc. Foliació moderna per al conjunt del volum, els quatre primers folis de la taula duen una foliació antiga feta a ploma, en xifres romanes
Binding cuir sobre cartó i paper reaprofitat, que conserva encara escriptura gòtica, llom i proteccions als angles en pergamí
Previous owners (oldest first) Pere Nadal i Descallar (Doctor) (Al peu del f. 1: “El Dr. Pera Nadal y Descallar”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 137 , n. 1005
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 122
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 170 , n. XIII
Tractat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 6:prel.
Tractat a: Llull et al. (1906-14), Libre de contemplació en Déu escrit a Mallorca & transladat darabic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits 357-8 , n. Ms. D
Note volum amb marges molt amplis, especialment els inferiors. Al f. 6vb hi ha una anotació posterior sobre la disposició i característiques d'alguns capítols del volum. Algunes anotacions marginals, bé correccions de copista, bé notes posteriors
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000969 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1017
Location in volume ff. 1ra-191va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (I-II)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Title(s) in witness libre de contemplacio, f. 1
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] C4Omensen les rubriques del primer libre de contemplacio compilat per en R. luyl. Comensa la primera distinccio dalegre
índex: Com hom se deu alegrar per ço com deu es en esser .j. … [ 6vb] … Con fa gracies a deu aquest libre de contemplacio .ccclvj.
acc.: [ 7ra] D8EVS hunit en trinitat hunjda en hunitat … aquest libre lo qual appelam libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: A3 Jesuchrist senyor nostre. En axi com uos sots en dualitat … [ 7vb] … ne que a mi sia atribuida esa obra perque yo mon nom exil e delesch e do a uos qui sots nostre senyor deu
rubr.: Dela primera distinccio de alegre. Com hom se deu alegra \r/ per ço com deu es en esser
text: D4Eu pare senyor de tot quant es si lome qui atroba la pedra preciosa salegra molt … [ 191va] … e sa disposicio per est libre en la uostra gloriosa essencia diuina
colofó: Acabat es lo primer uolum de contemplacio e los dos libres en ell contenguts / A laor reuerencia / e honor de nostre senyor deu iesuchrist Deo Gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05