Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1705
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 10734
Copied 1426 [?] - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 306 (= 4 + i-cclxxxxij + 9) (una foliació moderna impresa al marge inferior exterior en color blau i una altra d'antiga en xifres romanes al marge superior)
Collation tots els quaderns són de vuit bifolis
Page Layout 31 línies (f. iiij)
Size pàgina 297 × 218 mm (f. iiij)
caixa 165 × 122 mm
Hand gòtica
Watermark carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429, var. Genova: 1429-33, Barcelona: 1451, Catania: 1453)
Pictorial elements Caplletres: en vermell; al f. 297 (= cclxxxxij) hi ha una gran caplletra P en tinta marró i vermella ocupa gairebé tot el foli
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Altres: al tall central, en tinta, "Ray#mundus Lullus"
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: visibles als marges
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: decorats, alguns desapareguts per acció del relligador
Signatures: restes de signatures de quadern
Condition alguns forats d'insectes; són en blanc els ff. 297v fins al final. El darrer quadern no té el bifoli interior de pergamí, del qual encara en roman un taló. Errades a la foliació: repetit el f. cc
Binding moderna, en mitja pell i cartró; al llom “Vat. lat. 10734” i escuts (Benet XV a la part superior i Franc. Casetta a la inferior); al tall “Raymundus Lullus”
Previous owners (oldest first) Vicente Far (ex-libris al f. 1v: “Aquest libre es deen Vicent Far”)
Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 (mort) (hom ratllà el nom de l'ex-libris anterior i escrigué: “anto beluer”)
Joan Riera (Fra), OFM (nota en llatí al f. 297v: “Jhs. Die prima mensis decembris anno a nativitate .M.dco.xvj. Demandato magnificorum dominorum juratorum presentis Regni Majoricarum fuit extractus liber hic […] fratis Joannj RIera doctori Theologo […]”)
Benedictus XV, Papa [1914-09-03 - 1922-01-22] (duu el seu escut a la relligadura)
Associated persons Altres duu a la relligadura l'escut de Francesco Casetta
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 8:368
Catalogat a: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300 173-4
Tractat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 93
Note Entre els ff. 124-125 moderns (ff. cxx-cxxi ant.) un bocí de paper encartat amb una nota latina de mà posterior. Als marges afegits de copista i algunes senyals de lectura
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.10734 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1016
Location in volume ff. 2-297 (fol. mod.)
ff. II + i-cclxxxxij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (I-II)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Title(s) in witness Obra (…) apellada contemplador, f. i ( f. 5 mod.)
Libre de contemplacio en deu, f. i (= 5 mod.)
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2] Comencan las Rubriques del primer libre de contempalcio compilat per mestre Ramon lull
índex: Comença la primera distinctio d'alegre … Com lo mon no es creat ni fet sino per .i. creador tan solament .x.
rubr.: [ 5] Obra feta per lo Reuerent mestre Ramon Lull dela Ciutat de Mallorcca apellada contemplador
acc.: D5EUs vnic en trinitat … comensam senyor Aquest libre lo quall appellam libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: I5hesucrist senyor nostre en axi com uos sou en dualitat de deitat e humanitat … [ 6v] … e do a uos senyor qui sots nostre senyor deus
rubr.: De la primera distinctio dela alegria com hom se deu alegrar per so con deus es en esser. Primer capitol
text: DvEUs pare senyor de tot quant es … [ 296v] … segons la manera e sa disposizio per est libra en la uostra glorioza essencia diuina
epíleg: Acabat es lo segon libra de contemplacio el primer volum e comensa l'autra tercer et segon volum axi deus glorios uirtuos a uos senyor
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-07-13