Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1703
Authors Ramon Llull (Perarnau, basant-se en un ms. del s. XVII)
Desconegut (Pérez Martínez, art. "fondos lulianos")
Titles Llibre contra Anticrist
Llibre qui és contra Anticrist
Incipit & Explicits acc.: Déus, qui en sobirana bellesa verificats ab perfecció los actes de vostres excel·lents dignitats: a donar llahor, honrament e honor comesa lo vostre servidor, qui és home pobre peccador, est libre qui és contra Antichrist
tit.: Del pròlech
prol.: Con lo món sia començat a conèxer e a amar nostre Senyor, … e que seguescam la ordinació que en est libell se conté contra Antechrist
tit.: Comença la primera distincció
text: Aquesta distincció és partida en quatre parts … E qui primerament començaran e aiuda hi daran, a Déu molt agreables seran
epíleg: Fenit és lo libre qui és apel·lat Libre contra Antechrist … qui entenent contempla e adora Déu
colofó: Finito libro, sit laus, gloria Christo, amen. Finis
Date / Place escrit 1274 - 1276 [?] (Llull DB)
escrit Mallorca (illa / illes) [?] 1274 - 1276 [?] (Fidora et al.)
escrit 1290 - 1292
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.8
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 141 , n. 10
Editat a: Llull et al. (1996), Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist 105-60
Editat a: Perarnau i Espelt (1990), “El Llibre contra Anticrist de Ramon Llull. Edició i estudi del text”, Arxiu de Textos Catalans Antics , n. edició
Editat a: Perarnau i Espelt (1990), “El Llibre contra Anticrist i la butlla de Joan XXI a favor de Miramar (1276)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:190
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1054
City, library, collection & call number Roma: Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca, 44.A.3 (BITECA manid 1300)
Copied Ciutat de Mallorca: 1481 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. ccxxxvra-cclviivb
Title(s) Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ ccxxxvra] Deus quj en sobirana bellesa verificats ab perfeccio los actes de vostres excellents dignitats a donar llahor honrament e honor comesa [sic] lo vostre seruidor qui es home pobre peccador est libre qui es contra antichrist
tit.: Del prolech
prol.: [C]4om lo mon sia començat a conexer e a amar … [ ccxxxvvb] … que en est libell se conte contra antechrist
tit.: Comença la primera distinccio
text: [A]2questa distinccio es partida … [ cclviivb] … quj entenent contempla e adora deu
colofó: Finito libro sit laus gloria christo amen finis
ID no. of Witness 2 cnum 2095
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10593 (BITECA manid 2144)
Copied 1601 - 1700 [?] (Perarnau)
Location in witness ff. 15-44
Title(s) Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 15ra] Deus qui en sobirana bellesa Verificats ab perfectio los actes de Vostres excellents dignitats a donar llahor honrament y honor comesa [sic] lo vostre seruidor, qui es home pobre peccador est libre qui es contra anticrist
text: Con lo mon sia començat a conexer y amar nostre Señor beneyt sia ell, y com lo error qui es molt gran en lo mon … [ 44rb] … libre de oracio, de enteniment qui entenent contempla y adora Deu
Note al marge inferior centrat, anotat amb el mateix llapis, “32”. Correspon a l’inventari d’I. Salzinger
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16