Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1702
Authors Ramon Llull
Titles Llibre què deu hom creure de Déu
Incipit & Explicits text: Com molts cristians sien que no saben aquelles coses
Date / Place escrit Ayas 1302-01 (Pring-Mill)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.52
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 181 , n. 99
Editat a: Llull et al. (1996), Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist 73-104
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:197
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1050
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 16/55 (BITECA manid 1627)
Copied València: 1336 a quo - 1400 [?]
Location in witness ff. 1-15v
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Libre que deu hom creure en deu
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deus per nostra ueritat uirtut e amor comenca aqeust libre lo qual apellam libre que deu hom creure de deu
text: Com molts xpians sien qui no saben aquelles coses les quals son tenguts a creure de deu
colofó: [ 15v] Ffeni ramon aquest tractat de deu en erminia enla ciutat de Aleas enlo mes de gener en lany dela encarnacio de nostre senyor deus ihu. xpist. M.ccc.i. lo qual tractat sia comanat adeu Amen. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 1051
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10516 (BITECA manid 1723)
Copied 1391 - 1410 (Perarnau)
Location in witness ff. 91ra-95vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Incipit & Explicits acc.: [ 91ra] Deu per vostra veritat virtut he amor comensa aquest libre lo qual apelam libre que deu hom creure de deu
tit.: Del prolec
prol.: C6om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son tenguts a creure de deu … En tal manera que si hom no deuia creure dell aquelles coses quen direm contradiria hom ala diffinicio damunt dita
tit.: De substancia
text: H4om deu creure que deu sia substancia e no accident … [ 95va] … E aço es per la gran concordança que es enfre [sic] fe e sciencia la qual gran concordança es significada en la sagrada pagina per lo propheta quj diu si no creets no entendrets a significança que per fe hom enten deu
colofó: Feu Ramon [f. 95vb] aquest tractat a honor de deu en erminia en la ciutat de aleas en lo mes de gener en lanyn de la jncarnacion de nostre senyor deu ihesu christ .M.CCC.j. lo qual tractat sia Recomanat adeu amen
Note segueix una llista de conceptes en llatí acompanyats per una numeració: “Prjncipia & regule 1 (…) Questio 30”
ID no. of Witness 3 cnum 1052
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/43 (BITECA manid 1667)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-14
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deus per uostra virtut veritat e amor comensa aquest libre lo qual apelam libre que deu hom creure \de/ deu
prol.: C3on [sic] molts cristians sien que no saben … qui es de substancia
tit.: De la primera part dest libra qui es de substancia
text: H3om deu creura que deus sia substancia … [ 14] … a significança que per fe hom enten
colofó: ffeni ramon aquest tractat … en ermjnia en le ciutat de alleas. en lo mes de gener en lany dela encarnacio de nostre senyor deu Jesucrist .M.ccc.i. lo quol tractat sia comenat a deu
ID no. of Witness 4 cnum 2858
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 102-V2-1/3 (BITECA manid 2291)
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. 46-62v
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Incipit & Explicits acc.: [ 46] Deus per uostra ueritat uirtut e amor comenca aquest libre lo qual apellam libre que deu hom creure de deu
prol.: C3Om molts christians sien qui no saben aquelles coses … [ 46v] … coses que direm contradiria hom a la difinicio [sic] demunt dita
tit.: Dela primera part daquest libre qui es de substancia
text: H3Om deu creure que deus sia substancia e no accident … [ 62v] … sacra escriptura per lo profeta qui dix Sino creets no entendrets a significanca que per fe hom enten
colofó: Ffeni ramon aquest tractat ahonor de deu en erminia en la ciutat de aleas en lo mes de gener en lany dela encarnacio de nostre senyor deus ihesuchrist M.ccc.i. lo qual tractat sia comanat a deu. Amen Amen. et caetera
ID no. of Witness 5 cnum 9912
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness ff. 61v-73v
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 61v] [C]2Om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son tenguts ha crere [sic] en deu … [ 73v] … ab crisma son vntats ha signnifficacio que los peccats sien de [delits e que (text del reclam)]
Condition fragment
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 94-105 , n. 33
ID no. of Witness 6 cnum 1053
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 7-6-41 (BITECA manid 1666)
Copied 1426 [?] - 1475 [?] (lletra)
Location in witness ff. 301ra-306vb ff. ccxcvjra-cccvb ff. 302-307
Title(s) Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01
Incipit & Explicits prol.: [ 301ra] [C]3Om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son atenguts a creure de deu Encara los jnfeels que no saben quals coses creen los christians de deu … En tal manera que si hom no deuja creure dell aquelles coses quen direm contra diria hom ala diffinicio damunt dita
text: [C]2Om [sic] deu creure que deu sia substancia e no accident com sia aço que substancia sia aquella res qui per si matexa esta ço que ella es … [ 306vb] … propheta qui dju si no creet no entendrets asignificança que per fe hom enten deu
epíleg: Ffeu Ramon aquest tractat ahonor de deu en ermjnja en la ciutat de aleas en lo mes de gener en layn dela encarnacion de nostre senyor deu jhesu christ M.ccc.j. lo qual tractat sia incomanat adeu amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-10