Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1701
City and Library Mainz Martinus-Bibliothek
Collection: Call number 220 k
Title of volume 2 Lull de Cont[…]2 ( al llom)
Volumen 2 Continens distinxiones 29-30-31 et 34 [esmenat posteriorment en “32”]librorum de Contemplatione B. Raymundi Lulli Martiris que sunt 4or Volumen libri 3. Operis Ejusdem supra diuisionem factam ab Autore Jnitio libri primi ( al f. II de guardes)
Copied Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?] (cos del volum)
1701 [?] - 1800 [?] (3 ff. del començament que completen la taula)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + III-V+ VI-VII + i-cclv + II (guardes inicials i finals antigues)
Collation part més moderna: 13, tres folis enganxats amb cola a una guarda antiga; part antiga: 12 2-2112 2214 231
Page Layout 29 línies (f. ii)
Size pàgina 280 × 200 mm (f. ii)
caixa 186 × 133 mm
Hand gòtica híbrida del pas del s. XIV al XV
Watermark tisores (a les guardes;)
carro de dues rodes i radis en aspa (al cos del volum,) (del tipus Briquet 3542, Genova: 1414, Perpignan: 1398 [?], Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme: 1437, Sienna: Siena 1457-60 (al motiu de Briquet li manca el detall inferior))
lletra part d'una lletra? (als folis afegits per completar la taula)
Pictorial elements Caplletres: caplletra del f. 1 de vuit unitats de pauta, en blau i vermell, bipartida i amb decoració afiligranada; la resta de 2 o 3 unitats de pauta alternen blau i vermell amb decoració en el color de contrast, vermell o morat; a l'interior del text, algunes majúscules van elaborades com les caplletres descrites, en dos colors, amb decoració filigranada, però ocupen només una unitat de pauta (part antiga)
Rúbriques en vermell (part antiga)
Calderons en vermell i blau (part antiga)
Altres: foliació en vermell (part moderna)
Other features Justificació: antiga a punta seca o una mina de plom que deixa molt poc senyal (part antiga)
Pautat: sense línies de guia per als renglons (part antiga)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (part antiga)
Perforacions: restes de perforacions rodones situades a prop dels talls (part antiga)
Reclams: reclams horitzontals centrats sense decorar a tots els quaderns llevat del primer, incomplet, i del darrer (part antiga)
Justificació: a punta seca (part afegida de la taula preliminar)
Pautat: sense línies de guia per als renglons (part afegida de la taula preliminar)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc (part afegida de la taula preliminar)
Perforacions: perforacions rodones als angles de la caixa i, a la dreta i l'esquerra de la pauta, just al marge de l'escriptura, règims complets de perforacions per guiar els renglons (part afegida de la taula preliminar)
Reclams: reclams a cada foli (part afegida de la taula preliminar)
Condition acèfal, del primer plec, on hi havia la taula, només resta el bifoli central, avui ff. VI-VII preliminars, pel que sembla restes d'un binió del que s'hauria perdut el primer foli al tallar-se el del final, que havia romàs en blanc; el foli final es va afegir al volum en adonar-se el copista que encara que havia preparat un quadern més gran per completar la còpia, no podia encabir-la en els folis preparats. Més tard, ss. XVII probablement, es fan afegir els ff. III-V prel. amb una taula procedent d'un altre manuscrit que a més de completar la part de l'índex perdut, permet conèixer les rúbriques des del començament del llibre tercer. El f. 180 està trencat, i s'ha perdut una petita part de text. Disposa d'una foliació original en xifres romanes, sense errades, que no numera el primer quadern, destinat a la taula. Són en blanc els ff. VIIv prel., cclvv i les guardes modernes
Binding dels ss. XVIII-XIX, en pergamí flexible, com la del ms. 220i de la mateixa biblioteca; amb petites solapes i senyals d'haver tingut tires per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Mainz: Priesterseminar (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior: “BIBLIOTHECA Seminarii Episcopalis Maguntini”)
Associated persons Altres segons Gottron, al colofó, al f. 255, l'esmena “terç” per “segon” és de mà d' Ivo Salzinger, teòleg (esmena feta abans de 1728)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1699 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 280. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
manid 1699 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 280. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
Mateixa filigrana manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1671 MS: Milano: Ambrosiana, I 117 Sup. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Començaments de filosofia (tr. Desconegut), escrit 1299 - 1300.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Tractat a: Hinkel (2005), “Llull im Priesterseminar”, Raimundus Lullus in Mainz. Annäherung an einen Universalgelehrten
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Perarnau i Espelt (1983), “Consideracions diacròniques entorn dels manuscrits lul·lians medievals de la “Bayerische Staatssbibliothek” de Munic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 137-38
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia
Tractat a: Gottron (1915), L'edició maguntina de R. Llull. Amb un apèndix bibliogràfic dels manuscrits i impresos lulians de Magúncia 87 , n. 8
Note esmenes de mà del mateix copista i d'altres d'un corrector contemporani; també hi ha esmenes i anotacions posteriors, algunes de modernes sobre el contingut de determinats pasatges. Els folis antics de guardes inicials i finals conserven, tot i que tallada, una foliació romana antiga (ss. XVI-XVII) “clx[…]”, car són probablement folis arrencats del final d'un volum. Al marge superior del f. VI prel., hi ha una anotació feta a tinta, ara esborrada, molt breu, que només s'endivina: “31 d[..]n[…]”? Proves de ploma en llatí als marges d'alguns folis, p. e. f. lxxxv. Els tres folis inicials del volum reprodueixen folis de la taula d'un altre manuscrit de la mateixa obra que tenia al menys clxviii folis, car els dos primers duen a més de les rúbriques la correspondència amb la foliació del còdex feta en vermell, que no té a veure amb la d'aquest volum, car no coincideixen ni la foliació ni el contingut (la taula inclou una part del Llibre de contemplació no copiada en aquest manuscrit); podria ser que aquesta taula reproduís la del ms. 280 de la BUB, cosa que lligaria amb la nota escrita en vermell que es troba al peu del f. I prel.: “Nota hac Distincito usque ad xxix Distinctionem non fuit reperta inter Exemplaria Lemovicensia Barcinona transmissa, neque xlix. Distincito de Amore, et conseguenter isti Libri jamjam fuerunt deperditi in Catalaunia”). En tot cas, tant aquest ms. com el de la BUB estan copiats sobre el mateix tipus de paper. El f. V prel. acull els capítols que realment manquen a la taula original del manuscrit. Aquest volum és el quart dels que contenien l'obra, com ho assenyala la nota del f. I de guardes: “S. 4”; igual que al ms. 220 i d'aquesta biblioteca, trobem a la coberta la indicació dels capítols que conté el volum “169 fins 226” per la mateixa mà que anotà núms. als marges del text. Salziner edità la versió llatina d'aquesta obra (MOG X)
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067017.html filigrana caro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1011
Location in volume ff. VI-VII prel. + i-cclv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (III; caps. 169-226)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS índex: [ VI prel.] Con hom ha apercebjment e conexença dela art e dela manera perla qual home se pot mudar de males costumes de maluats nodrjments abones custumes e abons nodrjments … [ VII prel.] … Con los termes de coratgia e de freuor dome christia poden esser maiors e mjllors enamar deu que de negun home quj no sia christia
intr.: [ i] Segueix se lo terç uolum en lo terç libre del contemplador D2ela .xxix. distincçio quj tracta en qual manera home ha apercebjment de auer conexença daquelles coses que uol entendre e conexer
rubr.: Con hom aperceb ab les coses sensuals quals coses son les coses entellectuals // clxix
acc.: D8eus glorios acabat en uirtuts auos senyor sia gloria e honor per tots temps
text: Cor en axi senyor con lo mjrall representa e demostra la figura o figures estant enla sua presencia / en axi senyor les coses sensuals son escala e demostracio … [ cclv] … E en axi per e per gracia uostra \h/a acabada aquesta djstincio E en axi con per graçia uostra senyor lo uostre serujdor ha aduyt afi e a acabament lo terç libre / en axi senyor lo uostre sots mes se confia en uos molt fort ment que uos li donets gracia e ajuda con pusca adur aacabament los altres libres a gloria e alausor e ahonrament e exalçament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo terç [esmenat modernament en “segon”] uolum del libre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. senys sensuals e dels .v. senys entellectuals agloria e alausor e a Reuerencia e honor de nostre senyor deus // Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-01