Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1700
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca
Collection: Call number Ms L 1 [BDDM] 5 | Antic Sapiència F-143; Tresor III
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1341 - 1360 (edició)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + I-III taula + 1-313 + III
Collation 12/1 2-712 86/5 912 109/7 1118 127/8 138 14-1612 174/5 18-2412 250/1; no es veuen reclams, segurament foren tallats
Page Layout 2 columnes (tots llevat dels preliminars (a línia tirada))
71 línies (f. 2)
Size pàgina 346 × 260 mm (f. 2)
caixa 275 × 178 mm
columna 275 × 81 mm
Hand gòtica de molt bona factura i mòdul menut
Pictorial elements Caplletres: en blau o vermell amb decoració amb el color de contrast; al f. 1ra caplletra historiada amb Llull amb els seus llibres i les mans en posició de predicar
Rúbriques en vermell
Calderons alternen vermell i blau
State justificació a punta seca amb línies de guia per als renglons que atravessen l'intercolumni, amb la primera línia en blanc; no es veuen perforacions
Condition en molt bon estat, marges retallats per la relligadura anterior, retall que afecta a imatges i notes marginals. Foliació moderna, a llapis, de fet n'hi ha més d'una i no coincideixen. Segons el catàleg, manquen els ff. 82, 109, 110, 136, 159 i 195
Binding moderna, feta per les monges franciscanes de Calvià en 1993, en pell sobre taula, amb 4 nervis i tanques de metall
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Col·legi de la Sapiència F-143 1633 a quo (ex-libris: “Nunc Collegij Beatae Mareai Sapientiae”)
Pere Jordi Rossiñol (Floruit 1600 - 1610) 1600 [?] - 1700 [?] (ex-libris al f. I de la taula “Es de Pere Jordi Rossiñol”)
References (most recent first) Tractat a: Soler (2006), “El “Llibre cortès de lectura” en català: a propòsit del manuscrit F-129 del Col·legi de la Sapiència de Palma”, Caplletra
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soler (2006), “Descripció del manuscrit lul·lià F-143 del Col·legi de la Sapiència de Palma”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 53 = Homenatge a Joseph Gulsoy, 1
Descrit per: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a: Badia i Margarit (1962-67), “Notes per a una caracterització lingüística dels manuscrits del Libre de Contemplació. Contribució a l'estudi de la llengua de Ramon Llull”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 99-129
Catalogat a: Pérez Martínez (1958), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 2:165 , n. 34
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 9
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 13-14 , n. XXXIII
Tractat a: Llull et al. (1906-14), Libre de contemplació en Déu escrit a Mallorca & transladat darabic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits 340-8 , n. A (Ms. base de l'edició)
Note és còpia d'un manuscrit de 1280; té algunes anotacions de lectura. Pertany al fons del Col·legi de la Sapiència i ara es troba dipositat a la Biblioteca Diocesana de Mallorca

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1010
Location in volume ff. I-IIIv prel.-316
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS tit.: [ I prel.] C2omensen les Rubriques del primer libre de contemplacio … en R. luyll.
índex: Comensa la primera distinctio dalegre … [ IIIv prel.] … on fa gracies a deu daquest libre de contemplacio
acc.: [ 1ra] D10eus hunit en trinitat … aquest libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: A4 jhesu christ seynor nostre Enaxi con uos sots en dualitat … [ 1rb] … e do auos qui sots nostre seynor deus
tit.: Dela primera distinctio dalegre. Con hom se deu alegrar per so con deus es en esser
text: D3eus pare seynor de tot quant es si lome qui atroba la pera preciosa … [ 313va] … Deues qui sots nostre glorios deu
colofó: Acabada e complida es aquesta translatio … gloriosa nostra dona sancta Maria
epíleg: Benediccio e gloria seynor deus sia donada … [ 316] … e qui aauant metran esta obra de contemplacio a gloria e alaor de uos qui sots nostre honrat seynor deus jhesu christ. Amen.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02