Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1699
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 280 | Antic 21-1-1 | Antic 2-1-2 | Antic 278 | Antic B-vii segons catàleg
Title of volume Llibre de contemplacio ( al llom)
Anonimo | Llibre dela contemplacio de Deu | tot Poderos y dela Creacio del mon ( al foli de guardes primer, recto, en lletra moderna)
Copied 1351 [?] - 1450 [?]

External description
Writing surface Paper gruixut
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 288 (= I + 1-287)
Collation 11 24 32/6 4-2512 266/5; reclams horitzontals, centrats i sense decorar, al quadern cinquè, al f. 26 que és el primer del plec, es veu al marge inferior la lletra “a”, que sembla una signatura de quadern, però no es torna a trobar cap altre en tot el volum; fons de quadern en pergamí per reforçar els plecs
Page Layout 2 columnes (ff. 1r-v i 6-285v)
42 línies (f. 7r)
Size pàgina 390 × 282 mm (f. 7)
caixa 278 × 193 mm
Hand semi-gòtica (ed.)
Watermark carro de dues rodes amb radis en aspa (a tot el volum,) (Briquet 3527, Perpinyà: 1412, var. Grossetoo: 1413, Lucca: 1415-28, Holanda: 1416, Forez: 1416-20, Hongria: 1423, Genova: 1428-30, Perpinyà: 1432, Utrecht: 1439, Napoli: 1439-40)
Pictorial elements rúbriques en vermell; calderons i caplletres alternant blau i vermell, aquestes darreres amb decoració del color complementari; a l'inici del text -f. 6r- hi ha una gran caplletra de sis unitats de pauta, però sense decoració; les que obren els llibres són de quatre unitats de pauta; al començament de cada paràgraf de text també hi ha petites inicials en blau i vermell
State justificació a punta seca que delimita els marges de la columna i de la pàgina, però no les línies de guia per als renglons, primera línia escrita i senyals de deu perforacions rodones assenyalant totes les línies, les verticals molt a prop del tall
Condition volum en perfecte estat de conservació, llevat dels primers folis, potser ara desordenat, car podria ser que l'actual foli 1 s'hagués de situar abans del f. 6, que és on comença el text. Sense proves de ploma ni notes de lectura, ni agressions d'insectes; es troben algunes esmenes del copista al text i afegits d'oblits als marges. Hi havia una foliació posterior a la còpia, feta a ploma i en xifres romanes, potser al s. XVaprofitada a l'índex, substituïda per una de moderna a llapis quan no es pot veure. Són en blanc els ff. Iv de guardes prel., 2r-v i els ff. 286-287v del final
Binding en pergamí flexible, dels segles XVII-XVIII, despresa del llom
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2413 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1701 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k. Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:358-9
Torras i Bages (1935-36), La Tradició catalana 1, llibre II, cap. 2, IV:314-44
Llull et al. (1906-14), Libre de contemplació en Déu escrit a Mallorca & transladat darabic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits 349-54 (transcriu un fragm.) , n. Ms. B
Note índex en dos bifolis, fet pel mateix copista. Tot i que el mateix copista numerava les fulles, la foliació que porta fou afegida per una mà posterior. Els primers tres folis inicials del manuscrit i del quaternió exterior, que degueren romandre en blanc i es perderen, provocant el desordre que ara trobem en els plecs inicials. Aquest manuscrit està copiat amb el mateix paper que els de Mainz

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12674
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1708
Desconegut. Cascuna sciència ha sos propis vocables
Language català
Date compilat 1351 - 1450
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] Cascuna sciencia ha sos propis uocables … e en partida natural
intr.: Nota que primerament deus sap Que alguns dubtes son … [ 1vb] … e per aso enteniment pot me entendre que paraula significar
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1009
Location in volume ff. 1-285v (Beltran)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació (I-III)
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra] Cascuna sciencia ha sos propis uocables … e en partida natural
intr.: Nota que primerament deus sap Que alguns dubtes son … [ 1vb] … e per aso enteniment pot me entendre que paraula significar
rubr.: [ 3] Deus glorios e en lo vostre nom e en la vostra ajuda comensa la primera distinço en alegre
índex: Com hom se deu … [ 5v] … E la xxxiija en larbre quj tracta de esser de necessari e de priuacio
acc.: [ 6ra] D6Eus hunit en trenitat e trenitat vnida en vnitat ab la nostra [sic] benediccio confiant en la nostra aiuda comensam aquest libre lo qual apelam libre de contemplacio de deu tot poderos
tit.: Comensa lo prolec dest libre
prol.: O5 ihesu christ senyor nostre en axi com uos sots en dualitat … [ 6va] … e do auos qui sots nostre senyor deus
tit.: Dela primera distincio en alegre … es en esser
text: [d]4Eus pare e senyor de tot quant es … [ 285vb] … dur a acabament los altres llibres a gloria e a lloor e honrament e exalsament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus
colofó: [ 285vb] A4cabat es lo terç uolum del llibre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. seyns sensuals e dels .v. seyns entellectuals a gloria e a lloor e a reuerencia e honor de nostre senyor deus
Associated Texts Inclou texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
Note El text del f. 1ra-vb només es conserva en aquest manuscrit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-15