Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1698
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de santa Maria
Incipit & Explicits acc.: Maria, Mare de Déu, verge gloriosa! … lo qual apellam, per vostra amor, libre de sancta Maria
prol.: Qüestions, difinicions, lausors, oracions … Entenció, eximples per honor de nostra Dona
tit.: Capítol I. De Bondat
text: Dona Lausor -dix l'ermità- … e coneixença de nostre senyor Jesucrist e de nostra Dona sancta Maria
Date / Place escrit Montpellier [?] 1290 (Fidora et al.)
escrit 1290 - 1292 [?] (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.7
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 162 , n. 49
Editat a: Domínguez Reboiras et al. (2005), Das Buch über die heilige Maria / Libre de sancta Maria (katalanisch-deutsch)
Tractat en: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:190
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1155-242
Editat a: Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 431 , n. 123
Note hi havia un exemplar a la biblioteca del rei Martí rubr. “Maria mare de Deu”, inc. text “Questions diffinicions”, expl. “Qui scripsit sit benedictus”.
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 1043
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1002 (BITECA manid 1720)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. 1-160v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Maria mare de Deu uerge gloriosa … lo qual apellam per uostra amor libre de sancta Maria
prol.: Del prolech Q7uestions diffinicions lausors oracions … [ 9] … entencio eximples per honor de nostra dona
tit.: De bondat
text: D4ona lausor dix lermita nostra dona es bona don uos deman que es bondat … [ 160v] … e amor he membrança e conexança de nostre senyor iesuchrist e de maria dona sancta Maria. Deo gracias. Amen
References Llull et al. (1915), Libre de sancta Maria. Hores de sancta Maria. Libre de Benedicta tu in mulieribus. Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres d'escriptura dels més vells manuscrits , n. Ms. base de l'ed.
ID no. of Witness 2 cnum 12446
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-75. Reg. 4236 (BITECA manid 5112)
Copied 1401 - 1450
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290 final del cap. 24 i inici del cap. 25
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 7240
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 126-128
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits text: [ 126] Perseueranca es ço per que bontat granea poder elos altres perseueren / en ço que son … [ 127v-128] … aiuda es esforcar coses freuols e donar los compliment Daco que desigen | Alba es comensament de resplendor e fi de tenebres
epíleg: Raymundus mundus preciose laudis … [ 128v] … Et facta eius intellexerunt
Condition fragment
Note fragment, inclou vint-i-una definicions
ID no. of Witness 4 cnum 12653
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 102-V2-1/3 (BITECA manid 2291)
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)
Location in witness f. 2
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290 prol., part. 7 Llull DB
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 3233
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 6 (I) (BITECA manid 1207)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)
1439 ad quem (Massó)
Location in witness ff. 106v-107
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits rubr.: [ 106v] Raymundus Lulli
text: Ffou una Regina quj era molt sancta e amaua molt la gloriosa verga marja e per la gran amor que li hauja hauja humjliada tant sa volentat … [ 107] … e dona bon eximpli a tots los Reys deles sues encontrades e visch en lahor e glorja dela humjll verge marja per molt temps
References Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 10-1
ID no. of Witness 6 cnum 3222
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 6 (I) (BITECA manid 1207)
Copied 1430 - 1439 (Pere Bohigas)
1439 ad quem (Massó)
Location in witness ff. 97v-98
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits rubr.: [ 97v] Ramon Lull
text: Era .i. clerga fill de .i. pobre home lo quall ere de baix afer e aquest fill hauja .i. esgleya obtenguda quj valia .M. lliures de renda lo clerga vanja la renda dela sua sgleya tots anys e staua hon li playia honradament … [ 98] … allegant lo decret quj diu quj per vicarjum serujetur etc.
References Transcripció a: Santanach i Suñol (2005), “Dos exemples de Ramon Llull inclosos en un recull de miracles”, Randa. Homenatge a Jordi Carbonell 9-10
ID no. of Witness 7 cnum 2079
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 76-195 ff. 71-190
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits rubr.: [ 76] Jhesus Christus Maria
rubr.: Maria mare de Deu Verge gloriosa per entencio De vos loar, honrar, pragar, \amar/ e conexer, començam aquest libre lo qual appellam per vostra Amor libre de sancta Maria
rubr.: Del prolech
prol.: Questions, diffinitions, lausors, oracions, entencions, son los fonaments de aquest libre … [ 82] … e recomptant entencio eximples per honor de nostra dona
rubr.: De Bondat
text: Dona Lausor dix lermita nostra dona es bona don vos deman que es bondat … [ 195] … questions / e est aço a gloria e a honor e a reuerancia e amor he amembrança e a conexença de nostre señor Jesuchrist, e de nostra dona santa maria. | Deo gracias Amen
ID no. of Witness 8 cnum 3103
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 397 (BITECA manid 1977)
Copied Mateu Obrador i Bennàssar, 1870 ca. - 1909 ad quem (mort del transcriptor)
Location in witness ff. 1-340
Title(s) Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre de Sancta Maria Rubriques dels xxx capitols
tit.: [ 2] Maria Mare de Deu verge gloriosa, per entencio de vos loar, honrar, pregar, amar e conexer, començam aquest libre, lo qual appellam per vostra amor libre de Sancta Maria
prol.: Del prolech. Q5uestions, diffinicions, lausors, oracions, entencions son los fonaments daquest libre … [ 19] … faent l'ermita questions a Lausor e a Oracio, e recomptant Entencio eximples per honor de nostra dona
text: [ 20] De bontat. Dona Lausor, dix l'ermita, nostra dona es bona: don vos deman ¨que es bontat? … [ 340] … E tot aço a gloria e a honor e a reuerancia e amor he membrança e conexança de nostre senyor Jhesu Christ e de nostra dona Sancta Maria. Deo gracias Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-02-19