Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1697
Format llibre. edició. imprés
Author Boeci
Francesc Carròs Pardo de la Casta
Title Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta
Associated persons Bartomeu Muntaner (Ed.)
Àngel Aguiló (Prol. de)
Series Biblioteca Catalana
Place / Publisher Barcelona: A. Verdaguer
Date / Location 1873: pp. xiv + 328
References (most recent first) citat per: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:156
citat per: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 318
Note feta sobre el mss. de la Biblioteca de la Universitat
Internet http://www.europeana.eu/portal/record/90901/B8F0CCE96D4DED3D0F951E54E3ADBB1E14B05C02.html
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) 1-8au-1518 R-5373
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 1-8au-1518 R-5373
Source of Data for Works texid 1418 Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
texid 1439 Francesc Carroç Pardo de la Casta, Moral consideració contra les persuasions, vicis i forces d'amor amor vicis i forces d'amor, escrit 1450 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2006 MS: Avignon: Archives Départementales, Fonds Requin 5 F art. 177. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 [?] - 1460 [?]. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1376 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 68. 1391 - 1425. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2012-04-30