Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1697
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Ms. sense signatura
Title of volume 1344 ( al capdemunt de la primera guarda)
Copied Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo (primera part)
1355 a quo (segona part)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: V + i-clxxxiiij + 1 s/n + IV
Collation 1-214 320 424 526 6-720 832 912 102/1
Page Layout 2 columnes (ff. clxij-clxiij)
24 línies (f. iiij)
19 línies (f. clx)
Size pàgina 290 × 215 mm (f. iiij)
caixa 160 × 110 mm
caixa 195 × 140 mm (f. clx)
Hand gòtica diverses gòtiques del s. XIV menudes i molt acurades
Watermark flor de lis (f. cliij -segona obra) (semblant a Piccard on-line 127520 Bologna 1350-1357, motiu més gran 127531 Bologna 1338;)
flor dues flors en forma de tulipa amb una tija amb creu al mig (primera obra) (semblant a Piccard XII II 1353 doc. Treviso i Bologna 1347-1349;)
fruita de tres tiges (f. clxx -segona obra) (semblant a Piccard XIV II 565 doc. Bologna 1351;)
Pictorial elements Caplletra embotida en blau, blanc i vermell amb dibuixos vegetals, decorada a l'interior i als voltants amb motius vegetals afiligranats; de la caplletra sorgeix una orla que envolta tot el text (tres filets lila, vermell i lila, i una sanefa en blau i vermell) (al primer foli)
Altres: rúbriques, calderons, tocs en algunes lletres i part de la foliació en vermell
Other features Justificació: a punta seca, quatre línies que es creuen i arriben fins als marges del foli
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones als quatre angles de la caixa
Reclams: horitzontals cap a la dreta, emmarcats amb un traç vermell
Condition en magnífic estat, tot i algunes taques d'humitat. Tires de pergamí protegeixen el centre dels plecs. Foliació antiga en xifres romanes, en alguns folis en tinta vermella. Són en blanc els ff. clv-clivv, clvv-clviv
Binding pell vermellosa sobre fusta, posterior a l'obra, probablement del s. XIX, amb ferros daurats, quatre nervis i motius daurats als entrenervis; un filet doble als plans i un altre que dibuixa un rombe amb florons menuts als angles. Un bolló al centre de cada pla i quatre cantoneres de ferro per pla, totes amb bollonet i gravades amb motius vegetals. Restes de dues tanques de metall que han perdut els tancadors
Associated persons Anotacions de autògrafes de Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
References (most recent first) Descrit per: Gimeno et al. (2009), Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós 13-48
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Tractat a: Gonzalo Sánchez-Molero (2005), Regia Bibliotheca. El libro en la corte española de Carlos V 2:265
Note aquest volum podria contenir dues seccions, cadascuna contemporània a la proclamació del text, ajuntades posteriorment, la primera amb el paper de flors i la segona amb les altres filigranes. Manuscrit procedent de la Biblioteca de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, transferit a la Biblioteca Històrica l'octubre de 1996. A l'interior del volum es conserva un full modern amb la descripció del contingut, la ubicació de les obres i la carta de cessió del manuscrit a la Biblioteca Històrica, amb totes les signatures dels responsables del trasllat. L'últim document és de mà de Pere Michel Carbonell (llatí) i també semblen seves algunes notes marginals com la del f. lxxxvij. Conté algunes disposicions en llatí. A l'interior del volum hi ha uns apunts de Gimeno Blay amb la identificació i els folis de les obres. Als marges, en lletra minúscula, es veuen les anotacions deixades pel rubricador, fregant els talls. Anotacions i esmenes de copista, a més d'altres que poden estar relacionades amb els redactors del text. A la coberta, escrit en negre “No 1 | Primera Caixa | 1344”. Algunes anotacions amb manícules, per exemple al f. i; esmenes per raspat i escrit al damunt, per exemple als ff. xxix i cviiv. Anotació que ocupa tots els marges, a tall de glossa al f. liiv, passatges ratllats als ff. liij, lviv

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2258
Location in volume ff. i-cl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere terç Rey darago sobra lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
intitulatio: N6Os En .P. per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ij] … en tot ço que ales dites nostres ordinacions no seran contraries volen esser obseruades
datatio: Datum [f. ijv] barchinone Quintodecimo .kalendas. nouembris. Ano. domini Millesimo. Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Des Maiordoms
text: U4oluntat e ornament de nostra cort real … [ cl] … ensemps ab lo capitol dela nostra ordinacio qui fara per lo offici que tendra per nos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10277
Location in volume ff. clv-clxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clv] Ordinacions Con los Reys e Reynas darago se Consagre es Coronen
rubr.: [ clvij] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consagrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N2Os en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ clxxvi] … denant lo Rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10278
Location in volume ff. clxxviv-clxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviv] Ordonacio feta Per lo dit senyor Rey dela manera con les Reynes darago se faran Cosegrar [sic] e los Reys darago les Coronaran
text: S2crit es en la sancta scriptura que apres totas les coses creades … [ clxxxiij] … de Tallar denant la Reyna e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28