Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1696
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Félix Torres Amat
Title Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña
Place / Publisher Barcelona: J. Verdaguer
Date / Location 1836: pp. xliii + 719
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Barcelona: Biblioteca de Catalunya 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Barcelona: Biblioteca de treball 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 101-8au-2056 01-8au-86 148/2/23 T - 266/3/4 41 Reserva 013 (46.71) Tor Biteca 18-5
Source of Data for Works texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 1407 Bernabé Assam, Tractat dels cavallers catalans, escrit 1477 - 1479
texid 3600 Desconegut, Ab lo cor trist e envirollat d'esmai, escrit
texid 4082 Desconegut, Alegron si li pecador, escrit
texid 2002 Desconegut, Paràfrasi del Salm 70 (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]
texid 3236 Estanya, Rich so denuyts e pobre de conort, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3430 Felip Dalmau de Rocabertí I, Vescomte de Rocabertí, Mossén Jacme, si us plats, vullats triar, escrit
texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1471 Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400
texid 1742 Jaume March, Mosse·l veçcoms, dels dos temps vull triar, escrit 1350 - 1400
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4444 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4445 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3432 Joan de Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa, escrit
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3474 Lleonard de Sos, Cert aramor me conuendra perlar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3473 Lleonard de Sos, Çell qui mal diu daltri ne sa delita, escrit 1430 [?] - 1500
texid 1732 Llorenç Mallol, Molt[es] de vetz, dompna,·m suy presentatz, escrit 1340 - 1360
texid 2042 Llorenç Mallol, Sobre·l pus alt de tots los cims d'un arbre, escrit 1370 - 1400
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3380 Navarrò, Cavaller, Veig ço que'm plau e pas dolor estrema, escrit
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 1832 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Fayt hay venir, ab qui pusch·acordar, promulgat 1350 - 1387
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4551 Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 1473 MS: Desconegut, Paràfrasi del Salm 70 (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1350 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/6291, 1351 - 1400
cnum 1095 MS: Felip de Malla, Contemplació del preciós cos de Jesucrist, escrit 1425 [?] - 1431 ad quem (data de la seva mort; a la rúbrica es diu que fou escrita poc abans de morir). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 53, 1451 - 1500
cnum 1264 MS: Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, y.III.4, 1401 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1987 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, B-1562-4o (1). Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2081 Ed.: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Res. 12o-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1266 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 478. 1452 a quo - 1500. Desconegut, Sermó a especial reverència de Jesucrist, escrit 1434 ca. - 1452 ca.
manid 2067 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-30. Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
manid 2180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-10. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
manid 2012 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-8. Barcelona: Dimas Bellestar, et al., 1523-08-11. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2495 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1539. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2046 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1845 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 3. 1401 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Tractat dels vicis i de les virtuts (tr. Pere Mollà), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1358 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 85. 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
copid 1956 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), B-58/7/4. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2519 Ed.: Madrid: Histórica Universitaria, MED 871. Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
manid 1768 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 11. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem.
manid 1498 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 45. Nersus, 1456-03-27. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1863 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 542. 1438 a quo - 1500. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1067 Ed.: Reus: Olim Vídua Font de Rubinat. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1514-12-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 1360 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 232. 1401 - 1420. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1410.
Source of Data for Persons bioid 1068 Lluís d' Averçó, jurista (1350 ca. - 1415 ad quem)
bioid 1027 Ramon Ros, jurista
Record Status Created 1991-02-08
Updated 2015-09-14