Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1694
Name Archer Milton Huntington, bibliòfil
Sex H
Milestones Naixement 1870-03-10
Mort 1955-12-11
Associated Persons fillastre de/d': Henry E. Huntington, industrial (1850-02-27 - 1927-05-23)
fill de/d': Collis Potter Huntington, industrial (1821-10-22 - 1900-08-13)
fill de/d': Arabella Duval Whorsham, muller de/d' Collis Potter Huntington
altre: Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1011 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), (C. c… ) (sense signatura) (1494-02-21). Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem .
copid 1160 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Tirant lo Blanc Valencia 1490 (1490-11-20). Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem .
copid 1162 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC 3937 R74 1531 COPY 2 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1167 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Ovidio Transformacions Barcelona 1494 Copy 2 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1258 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), HC380/963 (1528). Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses .
copid 1350 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. del. Cancionero general Anveres 1573 [COPY 2] (1573). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1833 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY VALENCIA KINGDOM), Aureum opus COPY 1 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1861 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general 1511 (1511-01-15). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1869 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2 (1520). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura (1502-09-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1915 Ed.: New York: Hispanic Society (Natural History), sense signatura (1523-06-18). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1925 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), HC 380/585 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1931 Ed.: New York: Hispanic Society (Pres. Lib.), PC 3937 M3 1545c (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 2051 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1] (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2078 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Ovidius 1494 COPY 1 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 3013 Ed.: New York: Hispanic Society (Law), Tortosa (1539-02-01). Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292 .
copid 3017 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), sense signatura (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 3018 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1555 Ausias March, Obras (1555). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 3019 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), Crónica de D. Jaime el Conquistador Valencia 1557 (1557). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 3020 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545b (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 3022 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2] (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 3023 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 3024 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar (RESERVE HISTORY) (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 3025 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4] (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 3026 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), DP 124.8 M97 1562 (1562). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 3027 Ed.: New York: Hispanic Society, JX 2043 C75 1592 (1592). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 3029 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE CANCIONEROS | Cancionero general Sevilla 1535 (1535). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3030 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general Seville 1540 [COPY 2] (1540-11-20). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3031 Ed.: New York: Hispanic Society (Cancioneros), Cancioneros | Castillo, F del | Cancionero | Sevilla, 1540 (3 cop.) Copy 1 (1540-11-20). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3032 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general, Sevilla, 1540 [COPY 3] (1540-11-20). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3033 Ed.: New York: Hispanic Society, Cancioneros | Castillo, F. de | Cancionero | Anvers, 1557 (1557). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3035 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC3937 | R74 | 1561 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 3036 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC 3937 R74 1531 COPY 1 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
manid 1316 MS: New York: Hispanic Society, Reserve B2281. 1401 - 1433. Col·lectiu… Cançoner de la Hispanic Society, compilat 1400 - 1500.
manid 1755 Ed.: New York: Hispanic Society, Incunabula Tirant (sense signatura). Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1759 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Incunabula sense signatura. València: Nicholas Spindeler, 1493-09-16. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2393 Ed.: New York: Hispanic Society, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
manid 2496 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578. Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2602 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Medicina HC327/1350. Barcelona: Johannes Rosenbach, et al., 1508-04-01. Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
References (most recent first) Tractat a Socias Batet (2010), La correspondencia entre Isidre Bonsoms Sicart y Archer Milton Huntington. El coleccionismo de libros antiguos y objetos de arte
Tractat a Faulhaber (2000), Carta [“Archer Milton Huntington”]
Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 49
Note fundà la Hispanic Society of America i en 1939 establí la Hispanic Foundation a la Library of Congress, entre d'altres institucions que van nèixer gràcies al seu esforç personal
Record Status Created 1991-05-14
Updated 2018-04-16