Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1693
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de Déu
Incipit & Explicits text: Com la principal fi per què hom és creat sia Déu membrar
Date / Place escrit Mallorca (illa / illes) 1300-12
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.48
Editat a: Llull et al. (2010), Llibre de l'és de Déu, Llibre de coneixença de Déu, Llibre de Déu 119-83
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 180 , n. 95
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:196
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 2:269-371
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 2543
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 5 (BITECA manid 2312)
Copied 1301 - 1400 (obra catalana)
1401 - 1500 (obra llatina)
Location in witness ff. 1-27v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
ID no. of Witness 2 cnum 1022
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-45 (BITECA manid 1710)
Copied 1301 - 1400 (Base de dades Ramon Llull)
1398 ca. (Hillgart, per semblança amb BNM MSS/4030 de 1398)
Location in witness ff. 1ra-29ra ff. 1-30
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
libre de deu, f. 1ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Deus glorios per uostra amor fem | aquest libre appelat libre de deu
text: C3On la principal fi per que | home es creat sia deu men|brar entendre e amar. … [ 29ra] … car en est mon nol tenen | mes onrat. e que per tot lo mon | fos preicat conegut e amat
colofó: ¶ Fe|nit es aquest libre qui es de deu | Ecares seu sia per samor legit | entes eamat. publicat e guar|dat. Ees finjt en malorca la | ciutat en lomes de deembre. | en lany de M. e ccc. de la encarna|cio del fill de deu
ID no. of Witness 3 cnum 12520
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-45 (BITECA manid 1710)
Copied 1301 - 1400 (Base de dades Ramon Llull)
1398 ca. (Hillgart, per semblança amb BNM MSS/4030 de 1398)
Location in witness f. 29ra-vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
libre de deu, f. 1ra
Incipit & Explicits rubr.: [ 29ra] Dela p\r/actica | ab que mostram solure questions | artificialment per aquest libre
text: C2on aiam promes en lo prolec | quehom pusca solre questions | peregrines segons la art e la manera | daquest libre de deu, per aso uolem | fer alcunes questions e trametren les | als locs on auem fetes les questions | damunt dites. E aso fem per so | que donem doctrina a solre questions | fetes de deu segons sa natura diuj|na. e segons la humana natura de | ihesu Christ… … [ 29vb] … on la | solucio es significada. ¶ Ffenjdes|son les questions agloria e loor| de nostre senyor deus ihesu Christ
colofó: Finjto sit laus et gloria Christo
ID no. of Witness 4 cnum 12291
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 61 (a) (BITECA manid 1683)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1-77 segons Perarnau)
1401 - 1420 (ff. 78-151 segons Perarnau)
Location in witness ff. 30rb-31vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 30rb] Capitol [f. 30va] Dela primera praticha ab que mostram solre Questions artifficials per Aquest libre
text: [c]2on hajam promes en lo prolech que hom pusque solre questions peregrjnes segons la art … [ 31vb] … ve a la questio de ab que hon la solucio es significada
colofó: Ffenjdes son les questions a glorja e a laor de nostre senyor deus Jhesu christ
References Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:66-7
ID no. of Witness 5 cnum 1021
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 61 (a) (BITECA manid 1683)
Copied 1391 - 1400 (ff. 1-77 segons Perarnau)
1401 - 1420 (ff. 78-151 segons Perarnau)
Location in witness ff. 1ra-30rb ff. xiiira-xxxxiirb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] que la vnitat e la trinitat no es [v]n mas en ters nombre … [ 30rb] … car en est mon nol tenen mes honrat e que per tot lo mon fos preycat conegut e amar
colofó: ffenit es aquest libre quj es de deu e car es seu sia per sa amor legit entes e amat publicat e guardat e es fenjt en Mallorcha la Ciutat en lo mes de deembre en lany Mil. e. ccc.dela encarnacio del fill de deu
Condition acèfal
ID no. of Witness 6 cnum 1023
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L j 4 (BITECA manid 1711)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 1-42
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
Com lo principal fi per que hom creat sia
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Liber de Deo et Christo
text: C5on la principal fi per que home es creat sia deu menbrar entendre e amar E home lo pus que mils menbrar … [ 42] … ala questio de ab que on la solucio es signjficade
colofó: ffinjdes son le castions a glorja e aleor de nostre senyor deus jeshu christ
Note títol afegit amb posterioritat
ID no. of Witness 7 cnum 2483
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10591 (BITECA manid 2164)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 333ra-380rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 333ra] Dieu Glorios per uostre amor fem aques [sic] libre appelat libre de Dieu
text: Com la prinsipal fi per que hom es Craat [sic] sia Dieu menbrar … [ 380rb] … Se ue ala questio de ab que on la solusion es significadaFinidas son las questions a Gloria y llahor de Nostre Senyor Deu Jesuchrist
colofó: Finito libro Sit laus et Gloria Deo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09