Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1693
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca)
Title of volume R. LULL | FELIX | DE LES MAREVELLES | DEL MON | MSS. DEL ANY 1458 ( al llom)
Copied Vilafranca del Penedés: 1458-01-25

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 142 (= 1 + I + i-cxxxix + 1)
Collation 1-1112 126/4; reclams horitzontals centrats, molt a prop del tall, alguns tallats
Page Layout 2 columnes
41 línies (f. iira)
Size pàgina 279 × 205 mm (f. ii)
caixa 174 × 136 mm
columna 174 × 59 mm (f. iira)
Hand una sola mà cursiva (text)
semigòtica (taula, folis finals)
mà de finals del XV (recepta f. I prel.)
Watermark sagetes creuades (al f. cxxxv)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres safranmades
Altres: espai en blanc per a una il·lustració (f. I preliminar)
State caixa a punta seca, bruta en alguns folis, sembla punta de plom, les línies de guia arriben totes fins als marges, sense línes de guia per als renglons. Als ff. 139v-140, amb la taula que és de mà posterior, hi ha línies de guia per als renglons a punta seca, que no atravessen l'intercolumni; primera línia escrita; no es veuen perforacions, probablement eren molt a prop dels marges i han desaparegut per la cisella del relligador
Condition volum en bon estat, algunes taques d'humitat als marges. Fons de quadern de pergamí, molt estrets. Manquen folis al plec final. Les línies del foli 1 prel. no són “com a peu” sinó que “segurament haurien d'haver acompanyat una ilustració”, el verso és en blanc
Binding pergamí sobre cartó fort, moderna
Previous owners (oldest first) Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana 7 1902 a quo
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 99 , n. 758
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 177-8 , n. XXXIV
Tractat a: Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 349
Note volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Al capdemunt del f. 1 “Es de la llibreria”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2856
Location in volume f. I prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2684
Desconegut. Recepta per fer bona tinta
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ I prel.] Recepta per fer bona tinta
text: Primerament que sia presa .i.a lliura de gualles que sien martofelades … Apres pendras aygua e mela en les dites fetes ata coneguda per fe[r] la segona tinta
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1032
Location in volume ff. I prel. + 1ra-128ra + 139va-140rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS prol.: [ I prel.] En tristicia e en langujment … donat als homens
acc.: [ 1ra] Deus ab virtut de tota bonea … Libre de Meravelles
prol.: [E]9N tristicia e en languiment … e en perills se metia per tal que a Deu fos feta reverencia e honor
rubr.: Capitol prjmer Si Deus es
text: C3om Felix fo partit de son pare … [ 128ra] … E l'abat e tot lo couent ordonaren que per tots temps hagues en aquell monestir mongo qui agues aquell ofici e que agues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat … e tots temps sens fi amen
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domjno viuat amen. Aquest libre es apellat libre de merauellas fo scrit e acabat en vilaffrancha djmecres a xxv dies de janer any m.cccc.lviij
índex: [ 139va] Si deus es .j. … [ 140rb] … De la pena quel cors del hom haura en jnfern .cxxvj.
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 116-8
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 18 , n. Ms. B
Note duu nombroses glosses interpolades. Al f. I prel. es copien unes línies del pròleg com a peu per a una il·lustració que no es va realitzar. L'accés està copiat per una mà molt posterior en l'espai deixat per a la primera caplletra, que no fou executada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 991
Location in volume ff. 128rb-139rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS acc.: [ 128rb] Deus entellegible e amable … en l'altre e honor que li coue amen
tit.: Del prolech i Capitol
prol.: C7onsiderant jaent en mon lit … voler e entendre
rubr.: [ 128va] De la dijusio de jntencio. Capitol ij
text: A7mable fill jntencio es obra de entenjment … [ 139rb] … tement conaxent e amant deu
colofó: Sit laus et gloria Christo. Amen. Ffuit perfectus anno MCCCCLVIII. Deo gracias
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xi-xii , n. Ms. O
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-05-24